Wat kost het als je kind gaat studeren?

Gaat je kind over een tijdje studeren en wil je als ouders of grootouders meebetalen aan de studie? Begin dan maar vast met sparen, want dit geeft een uitwonende student gemiddeld uit tijdens vier  jaar studie.

Laten we maar meteen met de dure deur in huis vallen. Volgens het Nibud geeft een student op kamers gemiddeld € 50.000 uit tijdens vier jaar studeren. Dat bedrag omvat alle kosten: van collegegeld tot sportabonnement. Een flinke smak geld – al blijft het natuurlijk een gemiddelde. Nu de basisbeurs is afgeschaft, lenen jongeren vaak geld tijdens het studeren om alle kosten te betalen. Daardoor bouwen steeds meer jongeren een hoge studieschuld op. Als ouder wil je dat natuurlijk het liefst zoveel mogelijk beperken, of zelfs voorkomen. Maar hoe?

Hoeveel betalen andere ouders bij aan het studeren?

Zes op de tien ouders dragen bij aan de studie van hun kind. Gemiddeld gaat dat om een bedrag van €165 per maand. Daarnaast betaalt 39% van de ouders het collegegeld, 34% de zorgverzekering en 20% de studieboeken. Dat betekent natuurlijk niet dat je hetzelfde moet doen. Bekijk je financiële situatie, eventueel samen met ons en bepaal op basis daarvan wat je kunt missen.

Wat betaal je wel en niet?

Op het moment dat je kind de collegebanken in gaat, is het goed om samen te bekijken wie wat betaalt. Stel samen een studentenbegroting op. Beslis wat je kunt bijdragen en wat je kind zelf kan verdienen met een bijbaan, of zou kunnen lenen bij DUO. Onder bepaalde voorwaarden kan je kind ook recht hebben op een aanvullende beurs.

Sparen, sparen, sparen

Is je kind nog veel te jong om te studeren? Mooi. Dat geeft je namelijk de kans om te sparen voor de toekomstige student. De meeste ouders beginnen al bij de geboorte van hun kind. Anderen starten op het moment dat hun kind naar de basisschool gaat. Het lijkt misschien vroeg, maar het geeft je in elk geval wel voldoende tijd om een mooie reserve op te bouwen.

Tips

 • Open bij de geboorte van uw kind een spaar- of beleggingsrekening zodat je in achttien jaar tijd een mooi startkapitaal voor zijn of haar studie.
 • Studeert je kind al en geef je een financieel steuntje in de rug? Maak je bijdrage dan over naar je kind en laat hem of haar daarvan de rekeningen zelf betalen. Zo leert hij/zij omgaan met vaste lasten.
 • Sommige studenten lenen bij DUO en sparen dat geld voor later. Ondanks de lage rente, kleven hier wel risico’s aan. Zo kan een studieschuld later invloed hebben bij de aanvraag van een hypotheek. Bepaal samen een verstandig leenbedrag.

Heb jij al nagedacht over je financiële nalatenschap?

De kans is groot dat je in je leven een vermogen hebt opgebouwd. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit spaargeld, aandelen en/of een tweede woning. Maar ook schulden of een krediet bij een webwinkel vallen onder het vermogen.

Over je vermogen betaal je in principe belasting. Dit is afhankelijk van de waarde van de bezittingen en de hoogte van de schulden: de waarde van de bezittingen moet hoger zijn dan de waarde van je schulden.

Naarmate je ouder wordt, kan het voordeel opleveren om je financiële nalatenschap te plannen: “estate” planning. Houd hierbij rekening met het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht.

Huwelijksvermogensrecht

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan ben je in principe getrouwd in gemeenschap van goederen, tenzij anders aangegeven. Dit betekent dat al je vermogen – zowel bezittingen als schulden – gemeenschappelijk bezit zijn. Hetzelfde geldt voor stellen die een samenlevingscontract hebben afgesloten. Voor huwelijken die na 1 januari 2018 zijn afgesloten geldt dat je in principe in beperkte gemeenschap van goederen trouwt. Privé vermogen en vermogen gekregen uit schenkingen of erfenissen vallen buiten het gemeenschappelijk bezit. Wil je dit anders regelen? Dan moet je dit vast laten leggen bij de notaris.

Schenkingsrecht

Tijdens je leven kun je schenkingen doen. Op deze manier kun je de erfenis verkleinen, zodat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden. In 2018 zijn schenkingen tot € 2.147 vrij van schenkbelasting. Schenk je aan je kinderen? Dan is een schenking tot € 5.363 vrij van schenkbelasting. Daarnaast kun je gebruikmaken van de éénmalig verhoogde vrijstelling. Door een deel van je vermogen te schenken, betalen de erfgenamen over het algemeen minder erfbelasting. Let op: schenkingen die binnen 180 dagen voor een overlijden zijn gedaan, gelden voor de erfbelasting wel als erfenis. Over deze schenkingen moet dus gewoon erfbelasting worden betaald. Een evenredig deel van de schenkbelasting die eerder over deze schenkingen is betaald, wordt verrekend met de erfbelasting. Er is 1 uitzondering op deze regel: erfgenamen betalen geen erfbelasting als de schenking binnen 180 dagen voor overlijden is gedaan en zij gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen.

Erfrecht

Heb je geen testament op laten stellen? Dan bepaalt het erfrecht wie je erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. Over het algemeen erven dan alleen je echtgenoot of geregistreerd partner en je bloedverwanten. Wil je zelf bepalen wie wat krijgt na jouw overlijden en bijvoorbeeld ook de kleinkinderen iets schenken? Dan kun je dit vast laten leggen in een testament door de notaris. Meer informatie over het erfrecht vind je op de website van de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat een erfenis niet alleen bestaat uit alle bezittingen, maar ook uit schulden die je eventueel achterlaat. En hoe zit het met de erfbelasting? Wat als jouw partner eerder komt te overlijden dan jij?

Er zijn veel zaken om over na te denken. Kom je er niet uit? Een financieel adviseur of notaris kan je hier meer over vertellen.

Mijn bedrijf is mijn pensioen. Toch?

 

Pensioen hoef ik niet te doen, want mijn bedrijf is mijn pensioen. Deze opmerking krijg ik regelmatig te horen van ondernemers die ik spreek over hun financiële zaken. Ik snap die gedachte heel goed,
want het getuigt van een aantal eigenschappen die je als succesvol ondernemer nodig hebt.

Wees realistisch over de toekomst
Een antwoord vanuit trots, vastberadenheid en geloof in eigen kunnen. En zo’n instelling kan ik alleen maar prijzen. Maar, tegelijkertijd vind ik het mijn taak om de waarheid over geld te vertellen. En dus vraag ik meer dan eens: “Op hoeveel waardeer jij je bedrijf dan over 20 jaar als je met pensioen gaat en waar baseer je dat op?”

Vaak krijg ik een antwoord met een groot bedrag en soms merk ik al wat twijfel. Dit gebeurt vooral als ik doorvraag. “Ken jij bedrijven die ineens minder waard werden, terwijl je dat nooit had gedacht?”

Die voorbeelden kennen de meeste mensen wel. Grote bedrijven zijn als Fortis, Imtech of V&D die het loodje leggen. Helaas zijn er lokaal ook vaak genoeg voorbeelden. Een platenzaak, restaurant of IT-bedrijf. Soms was een faillissement te wijten aan pech, soms aan snel veranderde omstandigheden en soms aan slecht ondernemerschap. Eén ding is zeker; in geen van die gevallen had de aandeelhouder dit niet als lange termijnvisie van 20 jaar in gedachten.

“Verkoop je jezelf dan mee?”. Dit is een laatste vraag die vooral voor de specialistische ondernemer van belang is. Want anders verkoop je de vent en niet de tent.

Wat elke DGA zou moeten doen
Ik ben overtuigd dat het leven geen generale repetitie is en dat je het beste ervan moet maken. Dit betekent ook dat je realistisch moet kijken naar de toekomst. Daar hoort ook het beperken van risico’s bij. De gratis beleggingstip die ik elke professional geef: Stop niet alle eieren in één mandje. Waarom zou je dan als DGA wel met je pensioenkapitaal op één paard wedden? Zou het niet slimmer zijn om hier voorzichtiger mee om te gaan?

Want tenzij jij nooit van plan bent te stoppen met werken (zoals Henk en Thea in de afbeelding hierboven), adviseer ik mijn klanten om hun bedrijf niet als pensioen te zien. Nee, het is werk dat voldoening geeft en je met veel passie doet. Maar het is niet je pensioen, want daar moet je zelf voor zorgen op een verantwoorde manier.

Hoe help ik je?

 1. Vermogen opbouwen via een lijfrente,
 2. Vermogen opbouwen via een losse beleggingsrekening in privé,
 3. Vermogen opbouwen in de Holding, dat niet gebruikt wordt als werkkapitaal.

En uiteraard zijn er andere mogelijkheden. Want de oplossing is nooit algemeen, maar altijd persoonlijk.

Ik kom graag langs op je bedrijf om te leren van je als ondernemer. Ik beloof je dat ik je de waarheid zal vertellen over je geld, zodat jij nu en in de toekomst in ieder geval financiële rust hebt!

Neem contact met me op via 0412 851700 of pascale@confiante.nl

Fijne feestdagen

 

Dat is wat wij iedereen wensen. Geniet van de feestdagen en de jaarwisseling.

Bedankt voor het vertrouwen, de samenwerking en natuurlijk hebben we weer contact in het nieuwe jaar – 2019.

 

Nieuwjaar is het moment bij uitstek om nieuwe plannen te maken of om iets aan je leven te veranderen. Een nieuw jaar betekent het afsluiten van het oude jaar en van een stuk van het verleden. We kunnen met nieuwjaar weer een bladzijde van het boek van ons leven omdraaien, en daarbij ook alle mislukkingen en tegenslagen.

Waarom goede voornemens maken?

Nieuwjaar is simpelweg bekeken de dag waarop het jaartal met een cijfer verhoogt. Het markeert een precieze scheiding in de tijdsrekening en is daarom makkelijk te onthouden als dag waarop er iets in ons leven veranderde. Het heeft te maken met ons gevoel voor overzicht en duidelijkheid om ons dingen voor de geest te halen. Het nu eenmaal makkelijker om uit te rekenen hoever je al staat met je goede voornemen als je de dagen of weken kan uitrekenen vanaf 1 januari.

Meest gemaakte voornemens

Het maken van goede voornemens wijst er in ieder geval op dat je de ambitie hebt om iets aan je leven te veranderen. Het kan gaan om een gezondere levenswijze, een doelstelling op professioneel vlak of een stopzetten van een gewoonte. Veel gemaakte voornemens zijn bijvoorbeeld:

 • afslanken
 • rijk worden
 • meer geld sparen
 • gezonder eten
 • meer boeken lezen
 • stoppen met roken
 • de ware liefde vinden
 • uit de schulden geraken
 • minder alcohol drinken of er volledig mee stoppen

 

Goede voornemens volhouden: tips

Opschrijven

Het is makkelijk om bij het nuttigen van een glas champagne wat vage voornemens te declameren zonder jezelf serieus te nemen. Iedereen doet dat wel eens, maar om succes te hebben schrijf je je voornemens best op. Maak een document aan in je pc en breng je ambities samen in een lijst. Je kan ook een ouderwets notitieboekje bijhouden, waarin je elke dag voor het slapen gaan de stand van zaken noteert.

Realistisch blijven

Breng een rangorde aan in je lijst van voornemens naargelang ze belangrijker zijn. Is stoppen met roken voor jou het belangrijkst, zet dit dan op nummer één. Ga zo verder het rijtje af met je volgende doelstellingen. Let er wel op dat je niet té veel ambitie hebt en dat het nakomen van je voornemens onmogelijk wordt. Gebruik je zelfkennis om je doelen te stellen en blijf reëel. Maak geen onrealistische voornemens waarvan je diep vanbinnen al weet dat je ze niet kan realiseren, zoals bijvoorbeeld het verdienen van een miljoen euro op korte tijd.

Opvolgen

Een mondeling voornemen is sneller opgegeven dan een schriftelijk. Als je je doelstellingen op papier zet, dan is de confrontatie met het niet naleven ervan harder. Bovendien kan het opvolgen van je voornemens je positiever maken en stimuleren. Schrijf bijvoorbeeld hoe je het er vanaf hebt gebracht per week, of per maand, of zelfs per dag. (Voorbeeld: Vandaag zoveel minder sigaretten gerookt dan gisteren, enz….). Op die manier kan je je vooruitgang zien en daar moed uit halen.

Kenbaar maken

Een goed middel om je te stimuleren is om op een ernstige manier je goede voornemens kenbaar te maken aan je familieleden, vrienden en omgeving. Maak hen duidelijk dat je aan het afslanken bent en al zoveel kilo’s kwijt bent, of dat je gaat stoppen met roken. Zo zullen mensen je in de toekomst herinneren aan je voornemens en je ernaar vragen, wat een extra stimulans kan betekenen. Je zal ook onbewust meer je best gaan doen omdat je geen gezichtsverlies wil lijden.

Succes!

Potjes, potjes, potjes

Het is een typische eigenschap van mensen om te denken in potjes. In het Engels heet dit mental accounting.

Mental accounting (potjes denken): Een economisch concept dat stelt dat mensen hun huidige en toekomstige inkomen en vermogen toedelen aan aparte, niet overdraagbare potjes.

Experiment
De econoom Richard Thaler heeft dit begrip ontdekt en onderzocht. Zijn bioscoopexperiment om dit aan te tonen is bekend. Het komt op het volgende neer:

Je staat voor de ingang van een bioscoop. Vlak voor je naar binnen gaat, voel je in je zak om je kaartje te pakken. Tot je schrik ben je het kaartje verloren. Als je nog naar de film wilt, zul je opnieuw € 10 moeten betalen voor een kaartje. Geen probleem, zou je denken. Toch twijfelen de meeste mensen of ze een nieuw kaartje kopen. Als je het kaartje koopt, voelt het alsof je het dubbele hebt betaald om naar de bioscoop te gaan. Stel dat de situatie anders was. Je had nog geen kaartje gekocht en je komt er voor de deur achter dat je € 10 bent verloren. De meeste mensen kopen dan gewoon toch een kaartje. Het zal je beslissing om naar de bioscoop te gaan minder beïnvloeden.

Je denkt dus veelal in verschillende potjes. Bijvoorbeeld een pot voor je boodschappen, een voor je kleding, een voor vakantie, een om je hypotheek af te lossen, een voor je pensioen, een voor de studie van je kinderen en ga zo maar door. De vraag is nu of dit slim is.

Nadelen van potjes denken
Je kunt twee kanten op. Het is namelijk zowel slim als dom. Laten we met dat laatste beginnen. Door je vermogen niet als één geheel te zien maak je andere beslissingen. Een aantal voorbeelden die je wellicht herkent.

 1. Belastingteruggave (of bonussen)
  Je weet bij je aangifte dat je geld terugkrijgt, maar dit duurt altijd een aantal maanden. Als het dan ineens op je rekening verschijnt is het een mooie meevaller. We behandelen meevallers anders dan reguliere inkomsten, terwijl het in feite hetzelfde soort geld is.
 2. ‘Geld dat we kunnen missen’
  Dit komt voor bij beleggers, die met een deel van hun vermogen een gokje wagen op de beurs. De idee is dat dit geld niet echt nodig is en dat daarom de behandeling ervan anders mag zijn.
 3. ‘Geld dat ik nodig heb’
  Mensen zijn vaak te zuinig op het geld dat ze nodig hebben voor belangrijke doelen zoals pensioen. Het potje krijgt het stempel ‘benodigd’ waardoor te weinig risico genomen wordt. Dit is een reden waardoor veel pensioenen tegenvallen. Mensen hebben teveel gespaard en daardoor te weinig opbrengst ontvangen.
 4. Schuld en bezit
  Door teveel in potjes te denken, komt het voor dat mensen zowel een creditcardschuld als een positief saldo op de spaarrekening hebben. Logischer zou zijn om de schuld direct af te lossen. Vooral omdat de rente die je betaalt hoger is dan je ontvangt.

Over het algemeen is het denken in potjes misleidend en kan het leiden tot verkeerde financiële beslissingen.

Eén voordeel
Denken in potjes heeft één voordeel en dat is dat je denkt in potjes. Een open deur, maar het zorgt wel voor meer commitment voor bepaalde doelen. Als je een potje hebt dat bedoeld is voor de studie van je kinderen, dan ga je daar minder snel van uiteten. Of een beleggingsrekening met als doel pensioen, gebruik je niet om een nieuwe bank te kopen.

In algemene zin is deze denkfout onhandig. Je maakt verkeerde beslissingen en het is ook nog eens minder efficiënt. Zo kun je kosten besparen door je vermogen te bundelen en is een betere spreiding mogelijk als het een pot is.

Wat kun je doen?

Begin met het in beeld krijgen van je financiën. Wat zijn je inkomsten en uitgaven? Hoeveel vermogen en schulden heb je? Ga dan eens uitzoeken of dit allemaal logisch en efficiënt is. Daarnaast is het altijd goed om hulp te vragen. Iemand die iets verder van je situatie afstaat kan het vaak beter overzien. Advies over een goede invulling van je financiën gekoppeld aan wat je echt wilt, leidt tot een succesvol financieel leven.

Wij helpen je van inzicht naar actie.

 

 

Kun jij comfortabel leven na je pensioen?

Natuurlijk snap jij dat het belangrijk is om pensioen op te bouwen. Toch zet het de meeste mensen niet aan tot actie. Het eindresultaat? Een pensioengat. Een term die jou vast niet onbekend is. Ruim 75% van de Nederlanders heeft een pensioengat. Een schokkend percentage, vind je ook niet? Hoe dramatisch de cijfers ook zijn en hoe vaak de overheid hier ook campagne over voert, ‘we’ komen niet van dat ene gat om dat andere gat te dichten. Wat houdt ons tegen?

 

Wat zijn de oorzaken?

Eerst even de term ‘pensioengat’. Wat is het überhaupt? Simpel gezegd betekent het dat je niet voldoende geld hebt om een aangenaam leven te leiden na je pensioen. Jammer, want juist dán heb je zeeën van tijd om leuke dingen te ondernemen.

 

Het ontstaan van een pensioengat kan veel oorzaken hebben. Heb je veel verschillende werkgevers gehad? Ben je gescheiden? Of heb je minder dan 40 jaar gewerkt? Het is een kleine greep aan situaties, waardoor je (misschien) minder pensioen opbouwt. Op internet vind je talloze lijsten met mogelijke oorzaken. Handig, want zo zie je in één oogopslag of je je daarin herkent. Heb je dan ook daadwerkelijk een pensioengat? Nee. We leggen verderop uit waarom.

 

Hoe goed ken je jezelf?

En nu? Je vraagt je vast af of jij ook tot die 75% hoort. En áls dat zo is, dan wil je dat pensioengat dichten. Groot gelijk! Jammer genoeg loopt het juist op dit punt vaak vast. Aanpakken maakt plaats voor uitstellen. En daar zijn wij mensen ontzettend goed in. Jij vast ook. Gedragspsychologen hebben daar veel onderzoek naar gedaan. Wil je uitstelgedrag voorkomen? Lees dan verder voor de uitkomsten. Je leert je eigen gedrag beter begrijpen, waardoor je betere keuzes maakt.

Over de toekomst nadenken vinden wij mensen namelijk erg eng. We associëren ‘ouderen’ eerder met ziekte, armoede en de dood. Niet met vrije tijd, golfen en reizen. Vrij pessimistisch vooruitzicht dus. Daarnaast toont neurologisch onderzoek aan dat ons brein geen onderscheid maakt tussen sparen voor later ‘voor mijzelf’ of ‘voor een volstrekte vreemde’. We kunnen ons niet of nauwelijks inleven in onze ‘bejaarde zelf’.

 

Wat ook meespeelt is delay discounting. Dit betekent dat als iemand kan kiezen tussen ‘vandaag  100 euro’ of ‘volgend jaar 200 euro’, dan kiest diegene voor ‘vandaag 100 euro’. In ons hoofd neemt de waarde van iets in de toekomst af. Daardoor zijn we ook niet graag bezig met ‘later’. We zien simpelweg de waarde er niet van.

 

Verder zegt hoogleraar Psychologie Victor Lamme dat onzekerheid over pensioen ook bijdraagt aan uitstelgedrag. Ook al verdiep je je niet in je pensioen, je weet dat er ‘gedoe’ over is. „Die onzekerheid creëert angst”, zegt Lamme. „Dat is een heel basale emotie. En als daar geen simpele oplossing voor is, denk je: wegwezen. Niet meer aan denken.”

 

Krijg inzicht
Het is duidelijk; verdiepen in je pensioen is niet leuk en vaak ingewikkeld. Daar hebben we psychologische verklaringen niet eens voor nodig. Zoals we al eerder beschreven, vind je op internet veel lijsten met mogelijke oorzaken van een pensioengat. Maar, als je je daarin herkent, dan wil dat niet direct zeggen dat je daadwerkelijk een tekort hebt. Daar komen uiteraard veel meer factoren bij kijken. Daarnaast is een ‘comfortabel pensioen’ erg persoonlijk. Dat ervaart iedereen anders. Juist daarom heb je iemand nodig die zich in jouw situatie verdiept. Daar help ik uiteraard graag bij. Inzicht geeft financiële rust en dat creëert emotionele rust.

 

Wil je inzicht krijgen in je pensioen? Neem dan contact met mij op via 0412 851700

 

 

Regels kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 aangepast

Regels kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 aangepast

Vanaf 2019 staat er het een en ander te veranderen omtrent kleine pensioenen. Heb jij – bijvoorbeeld in je twintiger jaren – meerdere banen gehad in een korte tijd? Dan is de kans groot dat jij bij deze werkgevers al een (heel) klein pensioen hebt opgebouwd. Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk dat dit hele pensioen vervalt of, wanneer je van baan wisselt, automatisch doorgezet wordt naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Wat betekent dit voor jou?

>> Check op Mijn Pensioenoverzicht of jij een (heel) klein pensioen hebt opgebouwd

Heb jij een klein pensioen opgebouwd van maximaal €474,11 bruto per jaar en wissel je van baan? Dan mag jouw pensioenuitvoerder ervoor kiezen jouw pensioen af te kopen. Dit betekent dat jij eenmalig een bedrag ontvangt. Vervolgens bepaal je zelf of je dit geld wel of niet opzij zet voor later. Vanaf 1 januari 2019 komt daar echter verandering in. Vanaf dan kunnen pensioenuitvoerders er namelijk ook voor kiezen mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dit betekent dat jouw opgebouwde pensioen meeverhuisd naar je nieuwe pensioenuitvoerder bij je nieuwe baan. De pensioenuitvoerder hoeft hier overigens niet aan mee te doen, hij mag er ook voor kiezen het kleine pensioen te laten staan en uit te keren als jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt.

Hele kleine pensioenen vervallen

Voor hele kleine pensioenen van minder dan €2,- bruto per jaar geldt dat deze vanaf 1 januari 2019 automatisch vervallen. Omdat de administratiekosten van deze kleine pensioenen relatief hoog zijn, hoeven pensioenuitvoerders jou dit bedrag vanaf volgend jaar niet meer uit te betalen of samen te voegen met je huidige pensioenpot. Wil jij dit kleine pensioen behouden? Op Mijn Pensioenoverzicht kun je zien bij wie jij een heel klein pensioen hebt opgebouwd. Neem voor 1 januari 2019 contact op met de pensioenuitvoerder en vraag naar de mogelijkheden, zoals uitbetaling op je bankrekening of overdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Je huidige pensioenuitvoerder kan je hier meer over vertellen.

Afkopen of niet, wat is verstandig?

Heb jij nog een heel klein pensioen van maximaal €2,- bruto per jaar staan bij een pensioenuitvoerder? Dan kun je dit bedrag met een simpel telefoontje naar je pensioenuitvoerder uit laten betalen of over laten zetten naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Let wel op: het gaat om brutobedragen. Netto is het dus een kleiner bedrag. Bel je niet, dan vervalt het bedrag. Voor hogere pensioenen (tot €474,11 bruto per jaar) is het vaak in je eigen voordeel om dit bedrag over te zetten naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Het pensioengeld blijft dan immers echt pensioengeld. Daardoor bouw je meer pensioen op voor je oude dag.

Heb jij vragen over jouw pensioen? Of wil je weten wat voor jou het beste is? Je bent van harte welkom.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd: dit zijn de gevolgen

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgebouwd. De maximale aftrek van 37% zou zo in 2042 bereikt moeten zijn. Maar op Prinsjesdag werd bekend dat deze afbouw nu een stuk versneld wordt. Al in 2023 moet nu het percentage van 37% bereikt zijn. Als huiseigenaar krijg je vanaf 2019 dus minder terug van de Belastingdienst dan je had verwacht. Gelukkig wordt dit deels gecompenseerd, omdat ook het eigenwoningforfait wordt verlaagd. Moeilijke termen allemaal! Daarom is het de hoogste tijd om uit te leggen wat dit nu voor jouw portemonnee betekent.

Eigenwoningforfait verlaagd

Het eigenwoningforfait is een soort belasting op je eigen huis. Omdat je een huis bezit, heb je hier volgens de Belastingdienst voordeel van. Het eigenwoningforfait is in 2018 0,7% van je WOZ waarde. In de praktijk merk je er niet zoveel van dat je dit betaald, want het wordt verrekend met de hypotheekrenteaftrek:

Hypotheekrenteaftrek – eigenwoningforfait = bedrag dat je kunt aftrekken van je inkomsten

Het eigenwoningforfait daalt de komende jaren tot 0,45%. Je gaat dus steeds minder belasting betalen voor je huis. Tenminste, zolang de WOZ-waarde van je huis niet stijgt.

Hypotheekrenteaftrek verder verlaagd voor hogere inkomens

Verdien jij of je partner meer dan € 68.500,-? Dan merk je in 2019 de snellere beperking van de hypotheekrenteaftrek al in je portemonnee. In plaats van 49,5% kun je dan nog maar 49% van de hypotheekrente aftrekken. Ligt jouw inkomen lager dan € 68.500,-? Dan merkje hier nog niet zoveel van.

Voorbeeld

Het inkomen van Mark is hoger dan € 68.500,-. Hij heeft een hypotheek en WOZ-waarde van € 500.000,-. Wat is dan zijn hypotheekrenteaftrek de komende jaren? Dat hangt af van het rentetarief van zijn hypotheek:

 • Is zijn rente 3%? Dan krijgt hij over vijf jaar ongeveer € 620,- minder terug dan in 2018.
 • Is zijn rente 4%? Dan krijgt hij over vijf jaar ongeveer € 1.250,- minder terug dan in 2018.
Hypotheekrente bij WOZ en hypotheek van € 500.000 Terug te ontvangen in
2018 2019 2020 2021 2022 2023
3% € 5.887 € 6.150 € 5.850 € 5.925 € 5.250 € 4.961
4% € 9.600 € 9.825 € 9.300 € 9.150 € 8.250 € 7.740

Deze gegevens zijn een indicatie. In jouw persoonlijke situatie kan het anders zijn.

Kijk vooruit

Het is verstandig om te bekijken of je ook de komende jaren je maandlasten nog goed kunt blijven betalen. Denk hierbij ook aan de risico’s die je loopt. Stel dat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Je inkomen gaat in deze situaties vaak omlaag, waardoor de impact nog groter kan zijn. Het kan ook zijn dat de gevolgen meevallen, omdat je dan misschien een lager belastingtarief gaat betalen.

Oversluiten kan verstandig zijn

De rente is nu erg laag. Wanneer jouw hypotheek al even loopt, is het misschien voordelig om de hypotheek over te sluiten. Je maandlasten gaan de komende jaren immers steeds omhoog. Hierdoor kun je de kosten, zoals de boeterente, misschien eerder terugverdienen.

De boeterente en andere kosten van het oversluiten zijn eenmalig aftrekbaar. Hierbij gelden dezelfde percentages en dus ook de verlaging de komende jaren. Je krijgt dus nu meer kosten terug, dan in 2023.

Je hypotheek oversluiten kan dus lagere maandlasten opleveren. Maar het kan ook kan het zorgen voor langere zekerheid van het betaalbaar houden van je hypotheek.

Wil je meer weten, je bent van harte welkom, de koffie (of thee) staat klaar.

“Aflossingsblij” een beetje nuance graag

Aflossingsblij, zo heet de campagne die bezitters van een aflossingsvrije hypotheek moet aansporen om af te lossen. Het is duidelijk: de oorlog is verklaard aan de aflossingsvrije hypotheek. Het lijkt mij tijd voor enige nuance.

Met de campagne is op zich niets mis. Het is goed om mensen te wijzen op hun financiële verantwoordelijkheid. Iedereen met een aflosvrije hypotheek moet zich laten adviseren over zijn of haar situatie. In sommige gevallen kan het inderdaad verstandig zijn om significant af te lossen. Natuurlijk, er zijn gevallen waarbij een aflossingsvrije hypotheek een risico vormt. Maar lopen we niet een beetje te hard van stapel? “Risicovolle hypotheek verhuist te vaak mee naar nieuwe woning”, aldus Nu.nl deze week. En zo zaaien we steeds meer paniek.

Je mag het bijna niet meer zeggen, maar aan een aflossingsvrije hypotheek zitten ook voordelen!

Het biedt woningkopers bijvoorbeeld meer ruimte, omdat de maandlasten relatief laag zijn. Het maakt een woning kopen bereikbaar voor meer mensen. En het risico is beperkt. Je mag tegenwoordig maximaal 50 procent van de waarde van woning aflosvrij lenen. Dus al neem je de  aflosvrije hypotheek volledig mee naar een nieuwe woning, het is maximaal de helft van de waarde van die woning.

Daarnaast maakt het aflosvrije deel het voor bijvoorbeeld senioren mogelijk om te verhuizen. Door de nieuwe normen kunnen ze vaak niet naar een goedkoper een/of kleinere woning, de aflosvrije hypotheek zorgt ervoor dat dit nog enigszins bereikbaar is.

De negativiteit die nu wordt gecreëerd rond aflossingsvrij kan leiden tot een paniekreactie bij huizenbezitters. Ze kunnen ondoordacht gaan aflossen, gedreven door het idee dat ze een slechte hypotheek hebben. Een spaartegoed van 2.000 euro, wordt in één keer overgemaakt ter aflossing. Terwijl je dat misschien beter kunt laten staan voor mindere tijden.

Geld dat eenmaal in je huis zit, krijg je er niet meer uit. Als je geen reserves meer hebt, kun je in een situatie komen dat je geen kapotte wasmachine kunt vervangen of de hypotheeklasten uiteindelijk niet meer kunt betalen. Dan heeft het aflossen dus een averechts effect. Daarbij, een aflossing van een paar duizend euro haalt weinig uit voor je maandlasten. Je weet misschien niet eens wat het uiteindelijke effect is, omdat gedurende de looptijd van je hypotheek de rente ook nog kan veranderen.

Kortom, tijd voor nuance. Aan ons de taak om deze aan te brengen.

Laten we alsjeblieft niet meegaan in de paniek. Het is goed om huizenbezitters te informeren, maar van onverantwoord aflossen wordt niemand blij!

Wil je weten wat voor jou het beste is? Je bent van harte welkom.

Met dank aan Ellen Hensbergen (Munt hypotheken)

Is de emmer voor de Bucket List al gevuld?


Heeft u een bucketlist?

Om zoveel mogelijk uit het leven te halen is het plannen van financiële onafhankelijkheid, bijvoorbeeld uw pensioen, van belang. Plannen voor uw pensionering is een andere mind-set dan wachten op uw pensionering.  Onze financiële planning helpt u te begrijpen wat ú belangrijk vindt in het leven en waaróm dat zo is.

Dat brengt ons terug bij de ‘bucket’ (NL: emmer). De bucket staat voor de pot met geld die nodig is om comfortabel te leven. Nu én na uw pensionering. Onze financiële planning start met het bepalen van uw bucket. Een mengelmoes van pensioenpolissen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen en lijfrentes kan het lastig maken een goed beeld te krijgen van uw vermogen. Tijdens ons inventarisatiegesprek, helpen we u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Ons proces helpt om gestructureerd in kaart te brengen wat u verdient, hoe u belegt en, nog belangrijker, wat u nu uitgeeft en wat u in de toekomst wilt besteden.

Denken vanuit de bucket creëert drie scenario’s. Ten eerste kan de bucket leegraken, omdat u niet voldoende gepland heeft voor de toekomst. Vaak denken mensen dat ze minder gaan besteden als ze met pensioen gaan. In werkelijkheid geven ze juist meer uit, omdat men meer tijd heeft om dingen te ondernemen. Het kan zijn dat uw spaargeld weglekt door uitbundige uitgaven. Misschien belegt u in fondsen met te hoge kosten of heeft u polissen die niet rendabel zijn. Als uw emmer te leeg is, dan kunt u uw bucketlist niet afwerken.

Maar wat nu als de bucket overloopt? U zult vast denken dat dit de beste uitkomst is. U heeft efficiënt gespaard en bent bewust bezig geweest met uw pensionering. U heeft meer dan genoeg voor de jaren die voor u liggen. U voelt zich gerustgesteld door deze situatie. Tegen welke kosten heeft u dit echter gedaan? Een overlopende emmer betekent dat u geld hebt vastgehouden, terwijl het uw leven rijker had kunnen maken. De fiscus is tevreden met de erfbelasting bij overlijden, terwijl u het vermogen had kunnen gebruiken om kansen te creëren en uw ambities na te jagen.

Het laatste scenario is het beste voor u; u heeft precies genoeg geld in uw emmer. Deze loopt niet over en raakt ook zeker niet leeg. De emmer is precies zo gevuld dat u de vrijheid heeft om te genieten van het leven vóór uw pensioen, maar ook van de tijd die daarna komt.

Het is mijn rol u te helpen uw emmer precies te vullen. En liever niet op de manier zoals het in de Netflix serie “La Casa de Papel” gebeurd.

Met name het onderdeel ‘lifestyle’ is belangrijk. Voor ons is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, maar het moet zorgen dat u de vrijheid krijgt om nú te leven.

Als u hulp wilt bij de voorbereiding op uw pensioen of met elk ander aspect van uw financiële lifestyle planning, bel ons dan op 0412 45 17 800of e-mail ons op info@confiante.nl (a.k.a. Confiante de Papel 😉)