Tijdelijk contract? Dit zijn je rechten

Een tijdelijk contract – officieel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – is een contract dat in de meeste gevallen na een afgesproken periode automatisch stopt. Je werkgever hoeft niet naar het UWV of de kantonrechter om het contract te ontbinden. Wat zijn jouw rechten en plichten als werknemer met een tijdelijk contract? We zetten de feiten voor je op een rij.

Heb je een contract voor minder dan zes maanden, dan mag je werkgever geen proeftijd opnemen

Een proeftijd is een periode waarin zowel jij als je werkgever de arbeidsovereenkomst direct mag opzeggen. Heb je een tijdelijk contract voor een periode korter dan zes maanden, dan kan er geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Indien het contract langer dan 6 maanden duurt, dan mag dit wel. In je cao lees je welke regels er voor jou gelden.

Een tijdelijk contract kan niet zomaar ontbonden worden

Een tijdelijk contract kan alleen tussentijds worden stopgezet als die mogelijkheid in het contract is opgenomen. Is dit niet het geval en wil jouw werkgever jou toch ontslaan, dan moet hij het contract laten ontbinden door het UWV of de kantonrechter.

Na 2 jaar moet je werkgever je een vast contract geven

Heb jij een tijdelijk contract en werk je langer dan 2 jaar bij je werkgever? Dan heb je recht op een vast contract, tenzij anders aangegeven in je cao. Bovendien is dit alleen het geval als er minder dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten zit. Hier lees je meer

Na 3 opvolgende tijdelijke contracten heb je recht op een vast contract

Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd. Zit er minder dan 6 maanden tussen de drie opvolgende contracten, dan wordt je tijdelijke contract automatisch omgezet in een vast contract. Voorwaarde is wel dat de tijdelijke contracten niet worden onderbroken door een periode langer dan zes maanden (tussenpoos). Dan begint de ketenbepaling namelijk opnieuw en mag je werkgever jou opnieuw 3 tijdelijke contracten geven. Let op: in je cao kunnen afwijkende regels voor tijdelijke contracten staan.

Heb jij een tijdelijk contract voor een periode langer dan 6 maanden? Dan geldt de aanzegtermijn

Heeft jouw werkgever jou een tijdelijk contract gegeven voor een periode langer dan 6 maanden? Dan is hij verplicht jou uiterlijk een maand voor afloop van het contract schriftelijk te informeren of de overeenkomst wordt voortgezet of niet. Dit wordt de aanzegtermijn genoemd. Hier lees je meer

Heeft jouw werkgever de aanzegtermijn niet aangegeven? Dan heb je recht op een vergoeding

Indien jouw werkgever bij een tijdelijk contract langer dan 6 maanden niet (op tijd) aangeeft of jouw contract wel of niet verlengd wordt, heb je mogelijk recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de datum waarop jouw werkgever aangeeft dat het contract niet wordt verlengd. De vergoeding kan oplopen tot een maandsalaris.

Als je na twee jaar in dienst je baan verliest heb je recht op een vergoeding

Verlies jij na twee jaar je baan en ligt het initiatief hiervoor bij je werkgever? Dan heb je recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook wanneer je tijdelijke contracten niet verlengd worden. Of je recht hebt op een transitievergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is, lees je hier

Ziek? Dan krijg je maximaal 2 jaar loon doorbetaald van je werkgever

Je werkgever betaalt maximaal 2 jaar minstens 70% van je loon door als je een tijdelijk contract hebt en ziek wordt. Loopt jouw tijdelijke contract af terwijl jij ziek thuis zit? Dan lees je hier waar je recht op hebt https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

Hoe staat jouw pensioen ervoor?

Hoe staat uw pensioen ervoor?

Wanneer ga je met pensioen? Heb je nog vele jaren te gaan of is het al bijna zover? Voor iedereen is het zinvol om af en toe eens stil te staan bij de vraag: hoe ziet mijn inkomen na pensionering eruit? Uit onderzoek is gebleken dat maar weinig Nederlanders een goed beeld hebben van hun pensioeninkomen. Tijd voor meer inzicht dus, zodat je op tijd actie kunt ondernemen mocht dat nodig zijn.

Ons pensioenstelsel rust op drie pijlers. Wij lichten deze drie onderdelen graag kort toe.

  1. De AOW als basis

De basis van je pensioeninkomen is de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Dit is een uitkering van de overheid. De politiek bepaalt de hoogte van de uitkering en wanneer deze ingaat. In het verleden ging de AOW in op 65-jarige leeftijd. Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. De uitkeringen die op grond van de AOW plaatsvinden, worden opgebracht door de mensen die nog aan het arbeidsproces deelnemen. Met een sterke groei van het aantal senioren en een dalend aantal mensen dat aan het arbeidsproces deelneemt, komt er steeds meer spanning te staan op de AOW-uitkering.

  1. Pensioen via werkgever

Wanneer je bij een werkgever in dienst bent, bouw je in veel gevallen bij deze werkgever pensioen op. Werkgever en werknemer betalen gedurende de arbeidsperiode daarvoor maandelijks een premie. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar belegt deze premies. Uit de premies en het behaalde rendement wordt in de toekomst een pensioenuitkering gedaan. De hoogte van de pensioenuitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de rekenrente en het rendement dat het fonds of de verzekeraar met de ingelegde premies behaalt. In de afgelopen jaren staat dit rendement onder druk. Dit leidt ertoe dat de pensioenuitkeringen ook onder druk staan. De meeste pensioenuitkeringen zijn daardoor in de afgelopen jaren minder hard gestegen dan de inflatie. Dit betekent dus dat de koopkracht van de pensioenen minder wordt. Niet alle werkgevers kennen een pensioenregeling. Het is van belang dit na te gaan voor uw situatie.

  1. Eigen voorzieningen

Het derde onderdeel van het pensioenstelsel zijn de aanvullende pensioenvoorzieningen die je zelf bij een bank of verzekeringsmaatschappij kunt afsluiten. In de meeste gevallen mag je de premie of inleg in het jaar dat deze betaald wordt van het belastbaar inkomen aftrekken. Dit levert dan dus een belastingvoordeel op. Gevolg is dat de uitkering die na pensionering plaatsvindt belast is, vaak echter tegen een lager tarief.

Optelsom van de drie pijlers

Door te kijken naar de drie pijlers kun je je een beeld vormen van je daadwerkelijk te bereiken pensioeninkomen. Vaak wordt gezegd dat het inkomen na pensioen zo’n 70% is van het laatstverdiende salaris. De werkelijkheid is echter dat dit maar voor een beperkt aantal Nederlanders klopt. Voor een groot deel van de mensen zal het werkelijke inkomen na pensionering (fors) lager liggen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Je bouwt bijvoorbeeld geen of te weinig pensioen op bij je werkgever. Je bent ondernemer. Je hebt een tijdje in het buitenland gewoond waardoor de AOW-uitkering lager is geworden. Of je bent gescheiden en hebt een stuk van jouw ouderdomspensioen moeten afstaan aan je ex-partner. Er zijn vele oorzaken te benoemen waarom mensen een pensioentekort kunnen hebben.

Wat te doen?

Wij kunnen voor u nagaan hoeveel pensioen je opbouwt, en beoordelen of dit voldoende voor je zal zijn. Wij kijken daarbij ook naar andere factoren, zoals de vraag of je op pensioendatum nog een hypotheek zult hebben. En zo ja, hoe hoog is deze en wat ben je hier maandelijks aan kwijt? Vervolgens kunnen we samen met je vaststellen hoeveel inkomen je nodig hebt, of graag zou willen hebben na pensioendatum. Als er sprake is van een pensioen gat, kunnen we bekijken hoe we dit kunnen oplossen. Zo kun je bijvoorbeeld maandelijks gaan inleggen op een lijfrenterekening of -verzekering. Ook kunt u extra gaan aflossen op uw hypotheek. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ook gewoon “netto” sparen of beleggen kan een oplossing zijn.

Wil je graag advies over je pensioenvoorzieningen? We beginnen dan eerst met een Persoonlijk Financieel Inzicht Pensioen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

0412 85 17 00 of info@confiante.nl

Op kamers wonen? Zorg dat je niet teveel betaalt

De krapte op de woningmarkt is ook voor studenten die op zoek zijn naar een studentenkamer voelbaar. Het vinden van een betaalbare woonruimte in de steden lijkt dan ook een onmogelijke taak. Een gering aanbod, hoge kosten en de noodzaak om iets te vinden zorgen ervoor dat studenten minder kieskeurig en alert worden. Maar pas op: oplichters maken hier dankbaar gebruik van.

Natuurlijk ben je blij als je na maanden zoeken, rondvragen en leuren eindelijk beethebt: die mooie studentenkamer die je op Facebook hebt gezien is voor jou. Maar juich niet te vroeg. Helaas maken oplichters maar al te graag gebruik van jouw nood om een kamer te vinden. Steeds vaker betalen studenten de eerste maand huur, borg en administratiekosten zonder dat zij ooit een huissleutel in handen krijgen. Vervolgens blijkt de kamer al verhuurd of zelfs helemaal niet te bestaan. Het geld zien zij nooit meer terug

Voorkom dat jij wordt opgelicht

Vaak maken studenten snel geld over naar de verhuurder, omdat ze er zeker van willen zijn dat de kamer voor hen is. Doe dit niet! Check eerst of de kamer wel echt te huur staat en vraag een bezichtiging aan. Soms gebruiken oplichters foto’s van huizen die niet van hen zijn. Dit kun je zelf controleren door middel van Google Image Search. Ga met je muis op de foto staan, klik met je rechtermuisknop op de foto en kies voor ‘Afbeelding zoeken in Google’. Vind je dezelfde foto’s bij een ander adres? Dan is het foute boel. Vraag daarom altijd eerst om een bezichtiging. Ziet de woning er goed uit? Vraag dan bij de buren of ze weten van wie het pand is en of dit te huur staat. Heb je twijfels? Dan kun je via het kadaster controleren wie de eigenaar van het pand is.

Zo betaal je niet teveel voor je studentenkamer

Is alles in orde? Dan kun je een huurcontract vragen. In het huurcontract staan afspraken over de huurprijs (kale huur en servicekosten) en andere afspraken, zoals het gebruik van voorzieningen als telefoon en internet. Vraagt jouw verhuurder jou om bemiddelingskosten – ook wel administratiekosten, contractkosten of eenmalige kosten huurder genoemd – te betalen voor de huur van een kamer, doe dit dan niet. Sinds 1 juli 2016 is het namelijk verboden om bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de huurder. Een bemiddelaar mag alleen kosten rekenen als jij hem vraagt een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod.

Bemiddelingskosten terugvragen

Heb je toch bemiddelingskosten – of andere kosten om te kamer te mogen huren – betaald, dan kun je dit tot 5 jaar na ondertekening van het contract terugvragen. Doe dit eerst rechtstreeks bij de verhuurder. Lukt dat niet? Stuur dan een e-mail of aangetekende brief om de kosten terug te vragen. Vaak weet de verhuurder dat het verboden is en betaalt hij of zij je het bedrag terug. Is dit niet het geval? Dan kun je naar De Geschillencommissie of de rechter stappen.

Te hoge huur? Schakel de Huurcommissie in

Studenten betalen gemiddeld €400,- per maand aan kale huur voor hun studentenkamer. Woon jij als student in Rotterdam, Amsterdam of Haarlem? Dan is de kans groot dat jij maandelijks nog meer geld over moet maken naar je huurbaas. Vaak is deze hoge huur onterecht. Binnen zes maanden na ondertekening van het contract kun je daarom de Huurcommissie vragen de beginhuur te toetsen aan de maximale huurprijsgrens. Daarbij houdt de Huurcommissie ook rekening met de aanwezigheid van gebreken. Beoordeelt de Huurcommissie de waarde van de woning lager, dan is de verhuurder verplicht dat bedrag te rekenen. Dit kan je veel geld besparen. Heb je een huurcontract voor onbepaalde tijd? Dan hoef je je geen zorgen te maken dat de verhuurder je uit de woning zet nadat jij bezwaar hebt gemaakt tegen de hoge huur. Als huurder heb je veel rechten, waardoor de verhuurder je er niet zomaar uit mag zetten.

Je bent 18, en nu?

Het is zover: eindelijk ben je echt volwassen. Je hebt er al jaren naar uit gekeken. Vanaf nu mag je stemmen, (af en toe) een biertje of wijntje drinken, je rijbewijs halen én op jezelf wonen. Zodra je deze mijlpaal bereikt hebt, ben je ook zelf verantwoordelijk voor je geldzaken. Best spannend natuurlijk en daarom helpen we je graag op weg met een checklist zodat jij zeker weet dat je ook op financieel gebied je zaken goed op orde hebt.

Vraag je DigiD aan

DigiD staat voor digitale identiteit. Met jouw eigen DigiD kun je inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Je DigiD is gekoppeld aan je Burgerservicenummer waardoor deze instanties direct over je gegevens beschikken. Veilig en handig wanneer je bijvoorbeeld wilt kijken hoe het met jouw zorgverzekering zit of als je wilt weten of je recht hebt op toeslagen. Het aanvragen van je eigen DigiD doe je hier.

Regel je verzekeringen

Denk om te beginnen aan je zorgverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Zodra je volwassen bent val je niet meer automatisch onder de zorgverzekering van je ouders. Mogelijk kun je je nog steeds via hen verzekeren, maar bespreek dit eerst. Sluit je zelf een zorgverzekering af, dan moet je de premie ook zelf betalen. Deze premie bedraagt gemiddeld iets meer dan 100 euro per maand. Check daarom wel even of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Dat kan hier via de site van de Belastingdienst. Inloggen doe je met je DigiD. Ga je op jezelf wonen, vergeet dan ook overige verzekeringen niet zoals een aansprakelijkheidsverzekering, doorlopende reisverzekering en inboedelverzekering. In sommige gevallen ben je ook als je op jezelf woont (tot een bepaalde leeftijd) nog meeverzekerd op de polis van je ouders. Controleer of dit zo is en zo ja, wat de voorwaarden zijn. Je wilt natuurlijk wel goed verzekerd zijn als er iets misgaat.

Krijg inzicht in je geldzaken

Alles kost geld: nieuwe kleren, het abonnement van je smartphone, uitgaan en noem het maar op. Vanaf nu zijn je ouders niet langer verantwoordelijk voor jouw financiën: jij bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Daarom is het belangrijk dat je inzicht krijgt in je geldzaken: hoeveel verdien je met je (bij)baan en wat zijn je kosten? Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld door middel van een app. Waarschijnlijk heb je al een betaal- en spaarrekening. Hoeveel geld zet jij elke maand apart? Zorg voor een financiële buffer. Bij onvoorziene kosten, bijvoorbeeld wanneer je fiets gestolen wordt of als je smartphone het begeeft, kun je een beroep doen op dit spaargeld. Je ouders zijn overigens wel verplicht om er tot je 21e voor te zorgen dat jij onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Tegemoetkoming scholieren?

Zit jij nog op de middelbare school? Dan kun je een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs). Deze tegemoetkoming komt in de plaats van de kinderbijslag die je ouders elk kwartaal ontvingen. Ook dit vraag je aan met je DigiD. Dat kan hier.

Op jezelf wonen

Wil jij op jezelf wonen? Vanaf je 18e kun je je inschrijven bij je gemeente voor een sociale huurwoning. Houd er wel rekening mee dat het even kan duren voordat je in aanmerking komt voor een woning. Hoe eerder je je inschrijft, hoe beter. De minimumleeftijd voor inschrijving is meestal 18 jaar, maar soms kun je je ook al met 16 jaar inschrijven. Heb jij al een woning gevonden? Ga je bijvoorbeeld op kamers wonen in je studentenstad? Dan lees je hier waar je allemaal aan moet denken.

Studeren kost geld

Start jij met een vervolgstudie? Dan zijn er allerlei zaken om rekening mee te houden op financieel gebied. Je kunt dit checken op deze link https://www.adfiz.nl/finfin/studeren/uitgaven-student

Succes!

Hogere WOZ-waarde? Maak niet te snel bezwaar

Heb jij je eigen woning, dan heb je inmiddels waarschijnlijk een brief van je gemeente ontvangen met de WOZ-waarde van jouw woning op 1 januari 2018. Heb je het vermoeden dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat, dan kun je hier binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking bezwaar tegen maken. Maar doe dit niet te snel, een hoge WOZ-waarde kan namelijk ook financiële voordelen opleveren.

Ieder jaar schat de gemeente de waarde van jouw woning in, dit wordt de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) genoemd. Hierbij wordt gekeken naar de woning zelf, maar ook naar bijvoorbeeld de grond en de omgeving. De huidige woningmarkt zorgt ervoor dat de gemiddelde WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018 een stuk hoger ligt dan voorgaande jaren. Reden voor veel huizeneigenaren om bezwaar te maken tegen de beschikking.

Waarom zou ik bezwaar maken?

Aan de hand van de WOZ-waarde van jouw woning wordt de hoogte van enkele belastingen bepaald. Denk hierbij aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) en eventuele erf- en schenkbelasting. Wordt de waarde van jouw woning hoger ingeschat, dan betaal je meer belasting. Dit is voor veel mensen reden om bezwaar in te dienen bij de gemeente in de hoop dat de WOZ-waarde verlaagd wordt. De gemeente bepaalt of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Waarom zou ik geen bezwaar maken?

Het is echter niet altijd in je eigen (financiële) voordeel om bezwaar te maken tegen een hogere WOZ-beschikking. Heb jij plannen om je woning te koop te zetten? Dan kun je als verkoper juist belang hebben bij een hoge WOZ-waarde. De WOZ-waarde geeft namelijk inzicht in de marktwaarde van de woning. Potentiële kopers houden hier rekening mee met hun bod. Wil jij een tweede hypotheek afsluiten? Ook dan kijken hypotheekverstrekkers naar de WOZ-waarde van je woning en werkt een hogere WOZ-waarde in je voordeel. Tot slot is het mogelijk dat de bank jouw hypotheekrente verlaagt. Is jouw hypotheekbedrag hoger dan de waarde van je woning, dan betaal je hiervoor in de meeste gevallen een risico-opslag. Soms is een hoge WOZ-waarde voor de bank genoeg om de risico-opslag te laten verlagen. In sommige gevallen komt de risico-opslag zelfs helemaal te vervallen. Check wel eerst even of dit ook voor jou mogelijk is.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op! info@confiante.nl of 0412 851700

 

Aflossingsvrije hypotheek omzetten of niet?

Heb jij een – deels – aflossingsvrije hypotheek? Dan kan het verstandig zijn om deze om te zetten naar een hypotheek waarbij je wel aflost.

Het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat de maandlasten lager zijn. Je lost immers je lening niet af. Het nadeel is dat je aan het einde van de looptijd nog steeds een hypotheekschuld hebt.

Drie mogelijke problemen

Er zijn drie redenen waarom jouw aflossingsvrije hypotheek problematisch kan worden:

  1. De looptijd nadert haar einde. Als de bank vindt dat een nieuwe lening te risicovol is, kan dat betekenen dat je je huis moet verkopen als je de schuld niet verlaagt of je inkomen hoger wordt.
  2. Je mag binnenkort geen hypotheekrente meer aftrekken. Je bruto hypotheeklast wordt dan je netto hypotheeklast. Daardoor ben je meer geld kwijt aan wonen.
  3. Je gaat bijna met pensioen. Daardoor gaat je inkomen meestal omlaag. En omdat je –over een deel ervan– minder belasting betaalt, heb je ook minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Het kan zijn dat de effecten meevallen. De ervaring leert echter dat deze drie redenen zich vaak tegelijkertijd voordoen.

Afbetalen

Denk je dat deze situatie zich bij jou kan voordoen? Dan is het wellicht verstandig om te beginnen met aflossen. Je kunt er ook voor kiezen om jouw aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Zeker nu de rente nog laag is.

In het ergste geval moet je het huis verkopen.

Bijtijds oversluiten

Dat laatste geldt vooral als je nog geen 55 bent. Tot die leeftijd kun je bij de meeste banken zonder gedoe een hypotheek afsluiten. Ben je ouder, dan kan dat ingewikkelder zijn. In het ergste geval krijg je geen nieuwe hypotheek en moet je het huis misschien verkopen om de lening af te lossen.

Maandlasten

Een ander voordeel van oversluiten is dat je opnieuw mag kiezen voor een termijn van 30 jaar om je hypotheek af te lossen. Daardoor spreid je de kosten. Toch zullen je maandlasten waarschijnlijk hoger uitvallen. Zeker als je op termijn de hypotheekrente niet meer mag aftrekken.

Nadelen aflossen

Er kleven ook nadelen aan het aflossen van een hypotheek tijdens de looptijd ervan. Je moet immers elke maand of elk jaar een deel van de lening terugbetalen. En dat gaat ten koste van je netto besteedbare inkomen.

Daarnaast heeft aflossen effect op het bedrag dat je mag aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Want hoe lager jouw schuld, hoe minder rente je betaalt en hoe minder belastingvoordeel je hebt.

Veel factoren

Het antwoord op de vraag of het verstandig is om je aflossingsvrije hypotheek tijdens de looptijd af te lossen of over te sluiten, is afhankelijk van veel factoren. Het hangt onder andere samen met je inkomen, je vermogen en je pensioenopbouw. Goed advies is daarom belangrijk.

Vraag ons gerust om hulp tijdens een intake gesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

33% van de jongeren kijkt niet om naar zijn oude dag. En jij? Doe de quiz.

Hoe financieel gezond ben jij?

De jeugd heeft de toekomst, zo luidt het spreekwoord. Maar zijn de jongeren van vandaag wel op hun toekomst voorbereid?

Want maar 33% van de jongeren heeft voldoende inzicht in zijn oudedagsvoorziening, zo blijkt uit een recent FFP/Nibud-onderzoek. En bijna één op de drie 18- tot 30-jarigen vindt zijn pensioen niet eens belangrijk genoeg om over na te denken! Hoor jij daarbij? Of zit je bij die andere 67%?

Neem nu de tijd om je pensioen goed te regelen, want straks is het te laat. We leven immers in een samenleving waarin steeds meer van iedereen wordt verwacht om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn financiële gezondheid.

Durf jij te ontdekken hoe jij er later bij zit? Doe de quiz hoezitjijerlaterbij.nl   

Natuurlijk ben je bij ons van harte welkom voor een verhelderend gesprek als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Hier alvast wat tips ter voorbereiding op dat gesprek:

  • Kijk eens online wanneer je recht hebt op AOW
  • Zoek eens uit hoeveel pensioen je nu opbouwt, bijvoorbeeld via mijnpensioenoverzicht.nl
  • Probeer te bepalen welke uitgaven nu én straks belangrijk voor je zijn
  • Overdenk of je in de toekomst minder wilt werken of er zelfs een periode tussenuit wilt voor extra tijd voor studie of gezin.

Besparen op energiekosten, hoe doe je dat?

De kosten voor gas en elektriciteit vormen een flink deel van je woonlasten. Weet jij hoe je daarop kunt besparen?

Wonen is best duur. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gaat gemiddeld een derde van ons inkomen eraan op. Naast de huur of de hypotheek heb je nog andere woonlasten. Denk bijvoorbeeld aan belastingen, je woonverzekeringen en natuurlijk energie. Vooral dit laatste is een flinke kostenpost.

Gas en elektra

De gemiddelde hoogte van de energierekening is in Nederland ongeveer € 1.800 per jaar. Zo’n € 1.000 hiervan gaat op aan gas, de rest aan elektriciteit en vaste kosten. Woon je in een appartement? Dan zul je wat minder energie gebruiken. Maar heb je een (half-)vrijstaande woning, dan ben je juist duurder uit.

Besparen

Het goede nieuws is dat bijna iedereen in Nederland kan besparen op zijn energierekening. Door je huis te verduurzamen, maar ook door je gedrag aan te passen. Wist je bijvoorbeeld dat korter douchen een gemiddeld gezin zo maar € 100 per jaar oplevert?

Doe een DuurzaamheidScan

Een duurzaam huis heeft goede isolatie, een energiezuinige verwarming en liefst ook zonnepanelen op het dak. Wil je weten wat jij kunt doen? Doe dan een DuurzaamheidScan. Binnen een paar minuten weet je dan precies welke verbeterpunten er zijn, wat dat ongeveer kost én wat het oplevert.

Huis meer waard

Als je je huis duurzamer maakt, krijg het een beter energielabel. En hoe hoger het energielabel, hoe meer je huis waard is. Volgens onderzoek van TIAS VastgoedLab levert een huis met energielabel A gemiddeld € 19.000 meer op dan een huis met het niet-zuinige label G. En als je de woning wilt verkopen, gaat dat met energielabel A of B een stuk sneller.

Verbouwing financieren

Je kunt de verduurzaming van jouw huis op verschillende manieren bekostigen. Met spaargeld, een hogere hypotheek of een gunstige lening. Voor bepaalde aanpassingen zijn er zelfs subsidies.

Mogelijkheden op een rij

Heb je nog vragen over dit artikel of wil je weten hoe jij jouw duurzame huis het beste kunt financieren? Maak dan eens een afspraak met een Erkend Financieel Adviseur. Die zet jouw mogelijkheden graag voor je op een rij. Zo weet je precies waar je aan toe bent!

Wil je weten waar je een duurzaamheidsscan kunt uitvoeren? Wil je weten welke subsidies er zijn? Neem gerust contact met ons op.

info@confiante.nl of 0412 581700

Hulp voor nabestaanden

Regel het opzeggen en overnemen van abonnementen en contracten eenvoudig op één plek.

Als er iemand komt te overlijden, komt er als nabestaande van alles op je af. Natuurlijk is er het verdriet, maar er moet ook veel geregeld worden. Denk hierbij aan het organiseren van de uitvaart, het opzeggen/verkopen van de woning en het doorgeven van het overlijden aan verschillende instanties zoals de bank en energiemaatschappijen. Voor dit laatste is er tegenwoordig gelukkig een eenvoudige oplossing.

Goede doelen, telefoonleveranciers, energiemaatschappijen en banken: na een overlijden moeten er allerlei partijen geïnformeerd worden. En vergeet ook het opzeggen van de social-media-accounts niet, zoals Facebook en Instagram. Voor nabestaanden kost het afronden van dit soort accounts en abonnementen vaak veel tijd. Het gaat gepaard met onnodige kosten en betekent een constante confrontatie met het verlies. Natuurlijk staat je hoofd hier niet naar, maar het moet wel geregeld worden. Gelukkig kan dit tegenwoordig op één centrale plek via Closure. Hoe dit werkt, leggen we je graag uit.

Hoe werkt het?

Het opzeggen via Closure werkt eenvoudig en is geheel kosteloos. Maak eenmalig een account aan op de website, geef in een checklist aan welke abonnementen, contracten of accounts van je dierbare je wilt opzeggen of overzetten op een andere naam en per wanneer je deze wijziging in wilt laten gaan. Wachtwoorden, gebruikersnamen of ID-nummers van je dierbare heb je niet nodig, het enige dat gevraagd wordt zijn persoonsgegevens, een overlijdensakte en een (kleine) IDEAL-transactie ter verificatie. Alles ingevuld? Dan regelt Closure de rest, zodat jij je aandacht volledig kunt richten op het afscheid.

Kijk op www.closure.nl 

Gestopt met roken? Pas je ORV aan

Goede voornemens gemaakt in januari 2019? De een wil gezonder gaan eten en is vastberaden minstens 1x per week de sportschool te bezoeken, de ander belooft voor eens en voor altijd te stoppen met roken en nooit meer een sigaret aan te raken in het nieuwe jaar. Helaas geldt voor de meeste mensen met goede voornemens dat zij binnen een week weer terugvallen in hun oude gewoontes. Wie echter enkele jaren geleden heeft doorgezet, kan nu mogelijk geld besparen.

Want wist je dat je dankzij je goede voornemen om te stoppen met roken – mits je je eraan houdt uiteraard – niet alleen geld bespaart door geen sigaretten meer te kopen? Wie definitief is gestopt met roken, hoeft minder premie te betalen voor zijn of haar overlijdensrisicoverzekering. Niet direct, maar mocht jij je goede voornemen volhouden dan kun je over zo’n 2 jaar honderden euro’s per jaar besparen op je maandelijkse premie.

Voordeel voor niet-rokers

Bij het aanvragen van de overlijdensrisicoverzekering moet je een vragenlijst invullen. Er wordt onder andere gevraagd of je rookt. Je bent verplicht om deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. Moet jij de vraag met ja beantwoorden, dan wordt je premie hierop aangepast. Niet-rokers betalen minder premie dan rokers. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat de kans op overlijden voor een roker groter is dan voor een niet-roker. Als roker moet je het risico hierop verzekeren en hier zitten extra kosten aan verbonden.

Gestopt met roken? Geef het door

Ben jij definitief gestopt met roken? Pas je overlijdensrisicoverzekering dan aan, ook wanneer je al jaren geleden gestopt bent. Je hoeft geen nieuwe polis aan te vragen, maar kunt de verzekering in de meeste gevallen gewoon aan laten passen. Kom je er niet uit of heb je vragen? Bel ons gerust.