Wat doe je met een vrijkomende lijfrente?

Met een lijfrenteverzekering spaar je een aanvulling op je inkomen voor later bij elkaar. Als de polis de einddatum nadert, kun je kiezen wat je met het vrijkomende geld gaat doen. Dat is een goed moment om na te gaan hoe je er financieel voorstaat.

Als je lijfrenteverzekering tot uitkering komt, is het de bedoeling dat je een nieuw product afsluit dat direct maandelijks een bedrag uitkeert als aanvulling op je inkomen. Je hebt twee opties: je geld omzetten in een maandelijkse uitkering of nog een tijdje doorsparen door de lijfrente uit te stellen. Wat je kiest, hangt af van wat je wilt en of je het geld nu nodig hebt. Werk je bijvoorbeeld nog een tijdje door, dan is uitstellen een optie.

Sparen of beleggen

Stel je de lijfrente uit, dan kun je kiezen voor sparen of beleggen. Zelfs als je kiest voor de uitkering, dan kun je verder sparen met het geld dat er nog in de pot zit. De belangrijkste vraag is hoeveel inkomen je straks wilt hebben en of je lijfrente-uitkering daar een rol in kan spelen.

Kies je voor banksparen, dan betaal je wat minder aan kosten. Beleggen heeft als voordeel dat je de rest van je leven elke maand een uitkering krijgt. Met beleggen heb je daarnaast – zeker gezien de lage spaarrente – meer kans op een aantrekkelijk rendement. De kosten zijn wel wat hoger.

Maak een plan

Als je lijfrenteverzekering het komende jaar afloopt, is het verstandig om tijdig een Persoonlijk Financieel Overzicht bij ons te laten maken. Daarmee brengen we in beeld hoe je ervoor staat en welke mogelijkheden je hebt om jouw wensen waar te maken. Er zijn namelijk nogal wat fiscale spelregels waar je rekening mee moet houden. Maak eens een afspraak met ons, we vertellen je er graag meer over.

Hypotheek overgesloten? Check je voorlopige aanslag en aftrekposten!

Heb je je hypotheek overgesloten tegen een lagere rente? Dan betaal je minder hypotheekrente en kun je dus minder aftrekken. Daarom is het belangrijk om de voorlopige aanslag actueel te houden om terugbetaling te voorkomen. In dit artikel vijf veel gestelde vragen van oversluiters.

 1. Waarom moet ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?
  Het oversluiten van een hypotheek kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag. Woningeigenaren die overstappen naar een hypotheek met een lagere rente, betalen minder hypotheekrente. Ze hebben in de aangifte inkomstenbelasting minder hypotheekrenteaftrek. Als zij hun maandelijkse teruggaaf niet aanpassen, ontvangen zij te veel terug en moeten ze geld terugbetalen.
 2. Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?
  Het aanpassen van de voorlopige aanslag kan via Mijn Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst kan in 4 stappen de voorlopige aanslag online worden gewijzigd.
 3. Zijn oversluitkosten aftrekbaar?
  Wie de hypotheek over de eigen woning oversluit bij een andere of dezelfde geldverstrekker, betaalt oversluitkosten. Denk aan taxatiekosten, notariskosten, kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. Deze oversluitkosten zijn aftrekbaar.
 4. Is de boeterente aftrekbaar?
  Vaak betalen woningeigenaren bij oversluiten een boeterente. Dit is een vergoeding voor de misgelopen rente. Zowel bij het overstappen naar een andere geldverstrekker als bij het oversluiten bij de huidige geldverstrekker. De boeterente is meestal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.
 5. Hoe zit het met een hypotheekverhoging?
  Sommige woningeigenaren verhogen de hypotheek bij oversluiten. De hypotheekrente mag in dat geval nog steeds worden afgetrokken. Twee voorwaarden: de verhoging wordt gebruikt voor de eigen woning én de hypotheek wordt binnen dertig jaar afgelost, waarbij elk jaar een bepaald bedrag wordt afgelost.

Meer informatie? Op belastingdienst.nl/koopwoning kunnen woningeigenaren terecht voor meer informatie.

Wat verandert er vanaf 2022 voor mij?

Het is alweer herfst. Dat betekent dat 2022 steeds dichterbij komt. Zoals ieder jaar verandert er ook na de jaarwisseling 2021/2022 het een en ander in wetten en regelgeving. We zetten er een aantal voor je op een rijtje op het gebied van wonen, werken en inkomen.

Wonen

Eigen woning

Per 1 januari 2022 gaat het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van hypotheekrente mogelijk is, omlaag naar 40%. Dit percentage stond al vast en daalt de komende jaren verder.

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Simpelweg omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. Daarom stijgt in 2022 de NHG-kostengrens van €325.000 naar €355.000. Financier je energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens 6% hoger: € 376.300. Het afsluiten van NHG wordt goedkoper: de premie gaat van 0,7% naar 0,6% van de hypotheeksom. Voor bijvoorbeeld een hypotheek van drie ton draag je dan eenmalig € 1.800 af, maar dat levert je wel een rentekorting op. Bovendien kun je deze kosten als eenmalige post volledig aftrekken van de belasting wanneer je aangifte inkomstenbelasting gaat doen.

 • Huurwoning

Het kabinet wil dat huurders in meer situaties huurtoeslag krijgen of behouden. Het gaat om de situatie waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft en daarnaast om een verruiming van het recht op huurtoeslag als de huur boven de huurtoeslaggrens gaat stijgen.

Werken

De mogelijkheid om deels thuis te werken is voor veel mensen inmiddels een reële optie. Vanaf 1 januari 2022 kan de werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dat bedrag is bedoeld voor het dekken van de kosten van zaken als energie, toiletpapier en koffie.

Daarnaast blijft ook de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan. Met je werkgever kun je afspraken maken over de verdeling van het aantal dagen per week op kantoor of thuis. Op basis van die verdeling kan de werkgever een vaste vergoeding geven.

Inkomen

 • Koopkracht

De cao-lonen zullen in 2022 naar verwachting met 2,2% stijgen, maar de inflatie van 1,8% tempert dat effect. Dat leidt er in combinatie met andere maatregelen toe dat de reële loonstijging uitkomt op 0,4% en dat de gemiddelde koopkracht er met slechts 0,1% op vooruitgaat.

 • Inkomstenbelasting

Het belastingtarief voor inkomens tot € 69.398 daalt volgens verwachting naar 37,07%. Dat is 0,03 procentpunt lager dan een jaar eerder. Voor gepensioneerden met inkomens tot € 35.472 komt het tarief in 2022 uit op 19,17%.

 • Vermogensbelasting

Spaarders betalen vanaf 2022 geen vermogensbelasting over hun vermogen tot € 50.650 (of € 101.300 met fiscaal partner). Deze bedragen stijgen dus iets: ze liggen nu op € 50.000 en € 100.000. Het tarief van de box 3-belasting blijft 31%.

En wat nog meer 

 •  Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, gaat het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar omlaag. Dat is ongunstig voor ouders met kinderen tot 12 jaar en een inkomen boven de € 27.350.

 • Zorg

De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting met ongeveer € 2,75 per maand stijgen. Zorgverzekeraars maken de uiteindelijke premies later dit jaar bekend. Mensen met een lager inkomen krijgen de premiestijging gecompenseerd via de zorgtoeslag. Het eigen risico blijft € 385.

Wij zijn er voor jou

Met de nieuwe regelgeving kan er in 2022 het een en ander veranderen in je persoonlijke financiële situatie. Weet je niet goed wat het precies voor jou betekent en wil je meer grip krijgen op je financiële toekomst? Vraag het ons. Informeer dan naar het Persoonlijk Financieel Overzicht. Hiermee krijg je meer inzicht in je inkomen, je vermogen en kun je je persoonlijke wensen en doelen gaan inplannen. Dat is eigenlijk nog het allerbelangrijkste.

Meer kans tijdens het bieden op een koopwoning met het hypotheekcertificaat!!

Huizen gaan tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank. Door de enorme concurrentie tijdens het bieden bestaat er een flinke kans dat je jouw droomhuis misloopt. Met een hypotheekcertificaat maak je meer kans omdat de makelaar zekerheid heeft over je financiële ruimte.

Een hypotheekcertificaat is een certificaat waarin onze adviseur verklaart tot welk bedrag je een huis kan kopen. Wij als je adviseur nemen hiervoor je financiële situatie uitvoerig onder de loep en wordt er gecheckt bij welke banken je allemaal terecht kan. Het certificaat geeft de verkopend makelaar meer vertrouwen, waardoor de kans dat jij het huis krijgt groter is! Na een hypotheekgesprek kun je ons als adviseur om het hypotheekcertificaat vragen als je een bod gaat uitbrengen op een huis.

Voorwaarden van een Hypotheek Certificaat;

 • Het Hypotheek Certificaat heeft een houdbaarheidsdatum van drie maanden, welke staat vermeld op het certificaat. Het certificaat kan verlengd worden: maak hiervoor een nieuwe afspraak met ons als je adviseur.
 • Het certificaat is gelinkt aan jouw naam en eventueel die van je partner. Het is dus niet overdraagbaar aan andere personen.
 • Het certificaat is altijd onder voorbehoud van een goedgekeurd taxatierapport, een positieve BKR-toetsing en het voortzetten van het loon dat je bij ons opgeeft.
 • In het certificaat wordt gerekend met een annuïteitenhypotheek. De rentevaste periode wordt in overleg afgestemd op jouw wensen.
 • Onze adviseur kiest een reële toets-rente om het maximale hypotheekbedrag uit te rekenen. Het kan zijn dat de rente tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat stijgt of daalt. Dit kan effect hebben op je maximale hypotheek.
 • Dit document dient niet als vervanging voor een voorbehoud van financiering. Wij raden je te allen tijde aan om ontbindende voorwaarden op te nemen als je een bod doet op een woning.

Op zoek naar een woning en benieuwd naar jouw maximale hypotheek? Maak een afspraak met ons.