Ook voormalige kankerpatiënten kunnen zich verzekeren

Ook voormalige kankerpatiënten kunnen zich verzekeren.

Genezen zijn van kanker wil nog niet zeggen dat je ook weer een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Maar het wordt beter voor ex-patiënten.

Verzekeraars wijzen ex-kankerpatiënten standaard af of ze brengen een hogere premie in rekening voor de verzekering. Ook als ze al vele jaren geleden genezen zijn verklaard.

 

Wat gaat er veranderen?

Als je genezen bent van kanker moet je onder dezelfde voorwaarden een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten, maar dat is nu niet het geval. Minister Hoekstra wil het ‘schone lei-beginsel’ introduceren. Hierdoor hoeven voormalige patiënten die minimaal tien jaar genezen zijn niet meer te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor minderjarigen gaat hiervoor een termijn gelden van vijf jaar. Bij bepaalde minder agressieve vormen van kanker kan een kortere termijn gelden dan tien of vijf jaar. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is blij met de ontwikkeling.

 

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten meestal niet mogelijk

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft  laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is voor ex-patiënten om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 60 procent van de gevallen lukte het verzekeren niet. In de meeste gevallen werden deze aanvragers geweigerd door de verzekeraar. In de rest van de gevallen haakte de aanvrager van de overlijdensrisicoverzekering af door de te hoge premie die de verzekeraars in rekening wilden brengen in verband met het verhoogde risico.

 

Een ziekte uit het verleden moet geen stempel op een mens drukken

Door het ‘schone lei-beginsel’ krijgen voormalige patiënten toch de kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis kan een dergelijke verzekering van groot belang zijn. Met deze verzekering kun je voorkomen dat nabestaanden na jouw overlijden met te hoge hypotheeklasten blijven zitten. Bij overlijden keert de verzekeraar namelijk een bedrag uit waarmee de nabestaanden de hypotheek (deels) kunnen aflossen.

 

Coronavirus informatie

Onze dienstverlening in coronatijd

De coronacrisis overheerst op dit moment ons hele bestaan. We kunnen ons voorstellen dat je vol vragen zit. Niet alleen over het virus en de bestrijding daarvan, maar ook over de financiële gevolgen die jij vreest of al voelt. Daarom komen wij als jouw financieel adviseur met deze informatie om op een aantal van die vragen antwoord te geven.

Wat gebeurt er met je financiën?

Want wat gebeurt er met jouw inkomen als het bedrijf waar je werkt in zwaar weer verkeert? Worden je zorgkosten vergoed? Wat zijn de gevolgen voor de huizenmarkt? En voor je pensioen? De belangrijkste informatie daarover hebben we op een rijtje gezet. Wel zijn we ons ervan bewust dat deze informatie een momentopname is. De situatie en de maatregelen van jouw bedrijf en de overheid kunnen van dag tot dag veranderen. Ook zijn veel gevolgen op dit moment nog niet te overzien en is niet te voorspellen wanneer alles weer ‘normaal’ is. En wat er gebeurt als de economische schade niet snel hersteld wordt. Wij houden de berichten nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden.

Onze dienstverlening verloopt anders

Om het risico op besmetting tot het uiterste te beperken, zijn persoonlijke face-to-face adviesgesprekken op ons kantoor of bij jou thuis zoveel mogelijk uitgesloten. We zullen veelal telefonisch, per mail of met videobellen contact hebben. Ook is er een mogelijkheid om op eenvoudige wijze digitaal te ondertekenen. Dus het betekent niet dat we niet voor je klaar staan.  Neem contact op met ons kantoor als je vragen hebt en om te bespreken hoe wij je toch van dienst kunnen zijn en je kunnen adviseren.

De volgende items willen we met u bespreken:

 1. Het coronavirus en je inkomen
 2. Het coronavirus en je eigen woning
 3. Het coronavirus: kosten verzekerd?
 4. Thuis werken en het cyberrisico
 5. Het coronavirus en je pensioen

Het coronavirus en je inkomen          

Het woord ‘ongekend’ is het beste van toepassing op de huidige situatie van de wereldwijde corona-uitbraak. Uiteraard gaat je eerste aandacht en zorg uit naar de gezondheid van jou en je dierbaren. Maar de economische gevolgen zijn ook enorm en leiden tot onzekerheid. Wat gebeurt er met je inkomen in deze crisistijd?

Ondernemers

Het MKB wordt ongenadig hard geraakt. Er ontstaan veel originele initiatieven maar voor veel ondernemers is het een hard gelag en zij hebben het zwaar en zijn onzeker over wat de toekomst gaat brengen. De overheid heeft maatregelen genomen en is regelingen opgestart. De uitvoerbaarheid laat zeker nog te wensen over. Op onderstaande link kun je alle regelingen terugvinden.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Bij ziekte in loondienst

Als je ziek wordt, is je werkgever verplicht je loon door te betalen. Heb je lichte klachten, maar kun je nog prima werken? Dan moet je thuis blijven en wordt je loon doorbetaald. Spreek met je werkgever af wat je thuis kunt doen.

Bij thuiswerken in loondienst

Op dit moment werk je misschien thuis, net als een groot deel van de Nederlanders. Je werkgever blijft je salaris dan doorbetalen, ook als je productiviteit wat lager is.

Als jouw bedrijf (bijna) failliet gaat

Misschien werk je in een sector waar op dit moment harde klappen vallen. Omdat zoveel bedrijven nu hun bestaanszekerheid verliezen, zijn massale faillissementen een reëel risico en kan een enorme ontslaggolf het gevolg zijn. Dat wil de overheid voorkomen. Als je werkgever zijn omzet met meer dan 20% ziet dalen, kan hij gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hij krijgt dan een uitkering waarmee tot 90% van zijn loonkosten vergoed worden. Jouw loon moet in die subsidieperiode worden doorbetaald en je mag niet ontslagen worden.

Als je een nul-urencontract hebt, uitzendwerk doet of payroller bent

Werk je als uitzendkracht of payroller of heb je een nul-urencontract? Overleg of je thuis kunt werken. Kan dat niet en is het bedrijf waar je voor werkt dicht? De overheid biedt ook uitzendbureaus en payrollbedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zodat ook jij je salaris doorbetaald krijgt. Helaas gebeurt dat niet altijd, vaak worden werkkrachten eenvoudigweg niet meer opgeroepen.

Kom je daardoor in de problemen met vaste lasten voor bijvoorbeeld huur, hypotheek of krediet? Woningcorporaties kunnen een speciale regeling met je treffen en zullen zeker geen mensen op straat zetten. Ook particuliere verhuurders staan misschien open voor een regeling zoals uitstel van huur. Daarover moet je zelf met je verhuurder afspraken maken. Banken willen flexwerkers tegemoetkomen wanneer zij door de coronacrisis in financiële problemen zijn. Bijvoorbeeld met een regeling om rente en aflossing op de hypotheek of consumptief krediet voor enige maanden uit te stellen. Er is geen collectieve regeling, elke bank heeft zijn eigen plannen. Neem dus zelf contact op met je bank om je situatie uit te leggen.

Niet ziek, wel thuis

Stel nu dat je werkgever van je vraagt dat je naar het werk komt omdat thuiswerken niet mogelijk is. Zolang er geen volledige lockdown is afgekondigd, mag hij dat doen. Maar mag je weigeren om te komen omdat je bang bent voor besmetting? Of krijg je dan je loon niet uitbetaald? Je kunt altijd weigeren om naar je werk te gaan. Of je dan nog recht hebt op salaris, hangt ervan af of je vrees gegrond is. Zonder gegronde vrees voor besmetting heb je normaal gesproken geen recht op loonuitbetaling als je thuis blijft. Je zou in dat geval verlof moeten opnemen. Maar de huidige situatie is niet normaal. Bespreek met je werkgever waar je zorgen zitten en probeer afspraken te maken over loondoorbetaling. Je werkgever moet bovendien het uiterste doen om het besmettingsrisico op de werkvloer te beperken.

Het coronavirus en je eigen woning

Hoe gaat de woningmarkt reageren op de coronacrisis? Dat is op dit moment onmogelijk te voorspellen. Het hangt er helemaal vanaf hoe de uitbraak zich ontwikkelt en welke impact dat heeft op de economie en het consumentenvertrouwen. Maar op individueel niveau leven er veel vragen. Over kopen/verkopen, verhuizen en verbouwen.

Huis kopen of verkopen

Had jij net je huis te koop gezet of ben je juist op huizenjacht? De makelaar is (nog) niet verplicht om bezichtigingen af te zeggen. Wel moeten de verkoper, de makelaar en de bezoekers uiterste veiligheid in acht nemen. Schud geen handen en blijf op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. De Open Huizen Dag die op 28 maart zou plaatsvinden is in ieder geval afgelast. Sowieso kan de verkoop meer tijd in beslag nemen dan je enige weken geleden nog verwachtte. Potentiële kopers zijn misschien onzeker geworden over hun baan en hun inkomen. Ze stellen dan hun koopplannen uit.

Aanwezigheid bij overdracht woning

Wettelijk is het zo geregeld dat je bij aankoop van een woning, waarbij je de aankoop financiert met een hypotheek, bij de ondertekening aanwezig dient te zijn. Kun je niet aanwezig zijn omdat het kantoor dicht is of omdat jij thuis moet blijven? Dan moet je in een notariële akte het notariskantoor volmacht geven om voor jou de hypotheekakte of de leveringsakte te tekenen.

Maar voor die notariële akte moet je waarschijnlijk ook persoonlijk op het notariskantoor komen. En voor de gewone volmacht moet je handtekening gelegaliseerd zijn, iets wat op het notariskantoor of bij de gemeente moet gebeuren. Als die beide gesloten zijn is het passeren van de koop en verkoop van een huis nog niet zo eenvoudig. Neem contact op met de betrokken partijen om te kijken of er welke oplossing mogelijk is.

Aankoop woning terugdraaien?

Kan de koop van een woning worden teruggedraaid in verband met de coronacrisis? Dat kan alleen als de koper door het coronavirus de financiering niet meer rond krijgt. Maar dan moet er wel een financieringsvoorbehoud zijn gemaakt. Is die er niet, dat heeft de verkoper recht op de boete van 10% van de koopsom. Bent je juist de koper? Neem dan ontbindende voorwaarden op in je koopcontract. Bij financieringsproblemen kun je dan de koop alsnog afblazen.

Een andere mogelijkheid is om de overdracht uit te stellen. De opleverdatum wordt dan verschoven naar de zo vroegst mogelijke gelegenheid . Dat kun je in de koopakte laten opnemen

Verhuizen in coronatijd

Als je net verhuisplannen hebt, kunnen die voorlopig doorgaan. Verhuisbedrijven zijn nog actie, maar treffen wel corona-maatregelen: geen handen schudden, gepaste afstand bewaren, alleen pin-betaling, alleen verhuizers zelf dragen de spullen, jij helpt zelf niet mee en je reinigt de meubels vooraf. Bij een echte lockdown kun je waarschijnlijk niet meer verhuizen. Het uitstel van de verhuizing kan tot problemen leiden. Je moet als koper en verkoper onderling overleggen wat je in dat geval doet. Word je door het uitstel langer dan verwacht geconfronteerd met dubbele woonlasten, neem dan contact op met je bank of met de woningcorporatie.

Wat doen de huizenprijzen?

Gaan huizenprijzen stijgen of dalen? Dat weet niemand. Op korte termijn zal de woningverkoop misschien teruglopen. Ook kan het tegen elkaar opbieden verminderen als er minder bezichtigingen zijn. Maar welke directe gevolgen dat heeft voor de huizenprijzen? Als de crisis lang aanhoudt en er vallen ontslagen, dalen ook de mogelijkheden en de bereidheid om een woning te kopen. Met een veel lager consumentenvertrouwen, koelt de huizenmarkt af. Rabobank verwacht dat de huizenprijzen daarom dit jaar veel minder snel zullen stijgen. We moeten de ontwikkelingen afwachten.

Wat doet de hypotheekrente?

De hypotheekrente volgt altijd de kapitaalmarktrente. En die is juist aan het stijgen. De Nederlandse overheid gaat enorme bedragen in de economie pompen en zal daarom een beroep doen op de kapitaalmarkt. Het aanbod aan Nederlandse staatsleningen neemt toe en beleggers wensen dan een hoger rendement. De rente op staatsleningen gaat dan verder omhoog. Daar komt bij dat banken een hoger risico lopen met hun hypotheken en daarom de rente kunnen verhogen.

Toch is dit allemaal speculeren. De huidige bizarre situatie is zo ongewoon dat niemand precies weet wat de gevolgen zijn.

Tijdelijke stop op aflossen hypotheek

Veel banken in Nederland bieden kleine ondernemingen de mogelijkheid om maximaal zes maanden de hypotheeklasten niet te betalen. De regeling gaat gelden voor zakelijke klanten die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Voor particuliere consumenten komt er geen collectieve regeling, maar banken zijn bereid naar jouw individuele situatie te kijken. Ieder bank heeft zijn eigen regeling. Zo kunnen rente en aflossing op hypotheken en consumptieve kredieten drie maanden stopgezet worden. Overigens gaat het om uitstel, dus niet om kwijtschelding. In een later stadium moet je de gemiste betalingen weer inhalen.

Verbouwen

Veel mensen die nu thuiswerken, zien een mooie kans om in deze periode huis en tuin op te knappen. De bouwmarkten en tuincentra worden dan ook volop bezocht. Met het oog op besmettingsgevaar niet handig. Het kan zijn dat de overheid besluit dat alle winkels, behalve de supermarkt, gesloten worden.

Nu je meer thuis bent, kun je ook plannen gaan uitwerken voor een uitgebreidere verbouwing aan je huis. Prima om uit te zoeken wat je wilt, hoe je de plannen realiseert en hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Maar misschien blijft het daar even bij. Bouwvakkers en installatiebedrijven zullen op dit moment niet bij jou thuis aan de slag te gaan en je wilt dat zelf ook niet. Ook wil je liever de zekerheid dat er geen recessie komt en jij je baan niet verliest. Bewaar daarom je plannen en ga ermee aan de slag als de crisis voorbij is. Kun je de verbouwing niet uit eigen zak betalen? Wij helpen je te zijner tijd graag een passende en verantwoorde lening te vinden.

Het coronavirus en specifieke kosten

Dat de economie een enorme klap krijgt door het coronavirus, is wel duidelijk. Maar met welke kosten kun jij als individuele burger te maken krijgen? En in hoeverre ben je beschermd door jouw verzekeringen?

Ziektekosten

Bij kosten door het coronavirus denk je waarschijnlijk in de eerste plaats aan de ziektekosten. Hoe is dat ook alweer geregeld? Als je ziek wordt door het coronavirus en opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan zijn die kosten gedekt op je zorgverzekering. Wel valt ziekenhuiszorg onder het eigen risico. De eerste 385 euro betaal je zelf, behalve als je het eigen risico al (deels) hebt opgemaakt. Ook een test op het COVID-19-virus blijft voorlopig onder het eigen risico van de basisverzekering vallen.

Lig je in het buitenland in het ziekenhuis ? Dan heeft de basisverzekering een vergoeding tot het Nederlandse tarief. Het kan dus zijn dat je moet bijbetalen. Bovendien vallen ook deze medische kosten onder het eigen risico. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Als daarin een dekking zit voor medische hulp in het buitenland, worden meer kosten vergoed. In welke mate hangt af van de polisvoorwaarden. Datzelfde geldt voor het geval je medische hulp in het buitenland hebt verzekerd op de reisverzekering. Met een goede dekking kan het dan zelfs zo zijn dat je eigen risico vervalt.

Reiskosten

De overheid heeft afgeraden naar het buitenland te reizen en veel vluchten zijn geannuleerd. Sommige bestemmingen zijn überhaupt niet meer bereikbaar. Als je al een reis geboekt had, neem dan contact op met de reisorganisatie om te vragen of je de reis kunt omboeken naar een ander moment. Wel zijn telefoonlijnen en e-mailverkeer bij reisorganisaties en vliegmaatschappijen op dit moment overbelast. Ze willen liefst eerst de Nederlanders helpen die nu in het buitenland zitten en naar huis willen. Wacht daarom nog even met de vraag om de reis om te boeken.

Kun je toch vertrekken en ga je ook? Omdat de overheid het reizen heeft afgeraden, is de kans groot dat je reisverzekering geen dekking biedt als je schade oploopt.

Heb je een annuleringsdekking? In de meeste gevallen is het corona virus geen geldige reden om te annuleren, ook niet wanneer er een negatief reisadvies geldt. Dan is omboeken (zie hierboven) de beste optie. Zit je al in het buitenland en moet je de reis afbreken vanwege het coronavirus? Ook dan is een vergoeding vanuit de annuleringsverzekering er meestal niet.

Thuis werken en het cyberrisico

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers werkt op dit moment thuis. Dat kan allemaal omdat je van huis uit op het netwerk van je bedrijf kunt en dankzij video-bellen en conference calls nog aardig wat voor elkaar kunt krijgen. Maar thuiswerken is niet zonder risico.

Nederland loopt wereldwijd voorop in de digitale revolutie. Thuis werken is daardoor op grote schaal mogelijk. Maar die voorsprong in online werken, heeft ook een groot nadeel: wij zijn kwetsbaarder voor criminele activiteiten. Cybercriminelen zien hun kans schoon om digitaal in te breken bij jou of via jou bij jouw bedrijf, met enorme schade tot gevolg. Hoe houd je ze buiten de deur?

Wachtwoorden

Een heikel punt voor cyberveiligheid is het gebruik van wachtwoorden. Jouw wachtwoord om op het netwerk van je bedrijf te komen, kan vaak eenvoudig gehackt worden. Zo kunnen criminelen via jouw computer bij jouw bedrijf binnenkomen en uiteindelijk gevoelige bedrijfsinformatie stelen. Nu is een lang wachtwoord moeilijker te achterhalen dan een korte. Kies daarom voor toegang tot het bedrijfsnetwerk en I-clouddiensten geen woord, maar een zin. Arthur01 is veel gemakkelijker te kraken dan: ik heb vandaag mooie grijze krullen.

Phishingmails

Een andere beproefde methode om in te breken, is via phishingmails. Het aantal valse e-mailberichten is de afgelopen tijd al vervijfvoudigd. Je krijgt bijvoorbeeld een interessante e-mail met een link naar updates van het RIVM of van je werkgever met een link naar een beveiligde omgeving om op het bedrijfsnetwerk te komen. Wantrouw die e-mails. Ga er nooit klakkeloos vanuit dat je een e-mail zomaar kunt openen en op allerlei links kunt klikken. Als je de afzender kent, bel of app deze dan om te vragen of de e-mail wel van hem of haar afkomstig is.

Betrouwbare afzender?

Ken je de afzender niet, maar lijkt de e-mail betrouwbaar? Dat zegt helaas niets. Een paar jaar geleden herkende je een phishing-mail nog aan de taalfouten en het knullige uiterlijk. Tegenwoordig zien die e-mails er heel gelikt uit en lijken afkomstig van gerenommeerde organisaties zoals de Belastingdienst. Open de e-mail niet of controleer in ieder geval van wie het afkomstig is door met je cursor op de afzender te staan of met je rechtermuisknop te klikken. Je ziet dan de volledige naam en die vertelt je direct de domeinnaam van waaruit de afzender zijn mailt stuurt. Dan zie je bijvoorbeeld de bedrijfsnaam daar niet eens in staan. Maar let op: criminelen gebruiken steeds vaker domeinnamen die veel lijken op de echte website. Blijf dus alert en bij twijfel: niet openen.

Overleg per video

Lekker makkelijk: iedereen kan van huis uit klanten toch persoonlijk te woord staan of vergaderingen organiseren dankzij beeldbellen en conferencecalls. Maar let: deze communicatievormen zijn niet optimaal beveiligd. Gevoelige gegevens kunnen dan zomaar op straat komen te liggen. Bespreek daarom alleen algemene zaken. Gevoelige informatie (financieel of medisch bijvoorbeeld), kun je beter via de telefoon delen.

Het coronavirus en je pensioen

Wereldwijd reageren de beurzen heftig op de corona-uitbraak . Begrijpelijk, want veel (gezonde) bedrijven zijn abrupt stil gevallen. Door de malaise op de beurzen worden ook de pensioenfondsen hard geraak. Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen?

Een pensioenfonds moet deelnemers de zekerheid kunnen geven dat hun pensioen veilig is. Daarom moeten zij voldoende geld in kas hebben om aan hun betalingsverplichting te voldoen. Dit wordt de dekkingsgraad genoemd. De dekkingsgraad moet 100 procent zijn.

Dekkingsgraad sterk gedaald

Uit vrees voor de economische schade die het COVID-19-virus kan aanrichten, zijn in februari de aandelenkoersen gekelderd. De waarde van de bezittingen van pensioenfondsen daalden daardoor sterk, waardoor ook de dekkingsgraad omlaag ging en uitkwam op ongeveer 83 procent. Dat betekent dat een pensioenfonds gemiddeld 83 cent in kas heeft voor elke euro aan pensioenverplichtingen. En dan zijn de flinke koersdalingen op de beurzen van maart in deze cijfers nog niet eens meegenomen. Als de situatie niet verbetert, zullen de dekkingsgraden waarschijnlijk nog lager uitvallen.

Kans op kortingen

De dekkingsgraad hangt niet alleen af van de aandelenkoersen. Ook de rekenrente drukt er een zware stempel op. En die rekenrente is juist gedaald doordat beleggers massaal zijn gevlucht in staatsobligaties. Door de (nog) lagere rekenrente is de dekkingsgraad bij pensioenfondsen verder gedaald. Wat betekenen deze dalingen voor jouw pensioen? Voorlopig nog niets. De stand van zaken op 31 december van dit jaar is bepalend voor het wel of niet verlagen van de pensioenen. Hoe de aandelenkoersen en de rekenrente zich gaan ontwikkelen weet op dit moment niemand. Wel geven de fondsen nu al aan dat de kans op verlaging in 2021 er zeker is.

Pensioen verbeteren

Ook als je nog niet met pensioen bent, maar nog in de opbouwfase verkeert, is nog niet aan te geven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor je pensioenopbouw. Uiteraard blijven we het nieuws op voet volgen en staan we je met raad en daad terzijde als je je pensioen wilt verbeteren door individueel maatregelen te treffen.

Individuele pensioenopbouw

Heb je een individuele pensioenregeling die afhankelijk is van beleggingsresultaten? Dan is de waarde ervan waarschijnlijk sterk gedaald. Of en wanneer de beurzen weer gaan herstellen hangt af van het beleggersvertrouwen. En dat hangt weer af van de ontwikkeling van de corona-uitbraak. Een troost: als alle ellende voorbij is, kunnen de koersen gemakkelijk weer omhoog schieten.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid. Laten we hopen dat we deze periode snel achter ons kunnen laten.

Aanpassingen box 3 heffingen

Kabinet wil box 3-heffing (vermogensrendementsbelasting) vanaf 2022 fors aanpassen

Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Staatssecretaris Snel: “Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik, want op dit moment worden zij belast alsof een deel van het vermogen dat ze hebben uit beleggingen bestaat, ook als zij alleen spaargeld hebben. Daardoor moeten zij meer belasting betalen dan wanneer je afzonderlijk naar hun spaargeld zou kijken. Met dit voorstel gaan straks circa 1,35 miljoen spaarders helemaal geen box 3-belasting meer betalen. Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001.”

Werkelijke hoeveelheid spaargeld

Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.360 euro (of 60.720 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het vermogen waarover belasting betaald wordt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat. In het voorstel wordt straks voor het eerst gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente en daardoor ook vele malen lager is dan dat op beleggingen. Dit zou op dit moment bijvoorbeeld maar 0,09% zijn. Hierdoor gaan circa 1,35 miljoen mensen straks helemaal geen belasting meer betalen. Het voorstel is daarnaast zo vormgegeven dat de kleine beleggers (onder de 30.000 euro) die nu geen belasting betalen dat straks ook niet hoeven. Voor degenen die wel belasting blijven betalen wordt het tarief circa 33%.

Het nieuwe stelsel is zo ontworpen dat de voordelen van het huidige systeem behouden blijven, zoals de vooraf ingevulde aangifte. Het nieuwe systeem is wel gevoeliger voor belastingontwijking. Er worden dan ook maatregelen genomen om dit tegen te gaan, de zogenaamde anti-arbitragemaatregelen.

De komende tijd wordt het voorstel uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daarbij zal ook in kaart worden gebracht wat de effecten zijn voor specifieke groepen. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De Belastingdienst moet vervolgens voldoende tijd hebben om deze grote structuurwijziging door te voeren, waarbij het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in gaat.

 

Wijzigingen kinderbijslag

Vanaf 2020 zijn er twee wijzigingen doorgevoerd voor de kinderbijslag. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Ook het ontvangen van studiefinanciering heeft niet langer gevolgen voor het recht op de kinderbijslag.

De kinderbijslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van kinderen. Elke inwoner van Nederland die een of meerdere (eigen, stief- of pleeg-) kinderen jonger dan 18 jaar financieel verzorgt, heeft voor elk kind recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoogte kinderbijslag
De kinderbijslag is onafhankelijk van het inkomen van degene die het kind financieel verzorgt. Per 1 januari 2020 bedraagt de kwartaaluitkering:

 • €221,49 voor elk kind tot en met 5 jaar;
 • €268,95 voor elk kind tot en met 12 jaar;
 • €316,41 voor elk kind tot en met 17 jaar.

Als het kind intensieve zorg nodig heeft, of vanwege een opleiding of ziekte niet meer thuis woont, wordt soms een dubbele kinderbijslag toegewezen.

Invloed inkomen en studiefinanciering kind tot 2020
Tot 2020 konden alleen kinderen tot 16 jaar onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen voor de kinderbijslag had. Voor kinderen van 16 en 17 jaar gold dat wanneer zij in een kwartaal meer dan €1.300 netto bijverdienden, er over dat kwartaal geen kinderbijslag werd uitbetaald. Ook als zij in een kwartaal recht hadden op studiefinanciering, werd de kinderbijslag niet uitbetaald.

Invloed inkomen en studiefinanciering kind vanaf 2020
Vanaf 2020 mogen kinderen van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Daarnaast wordt de kinderbijslag voortaan gewoon uitbetaald als het kind recht heeft op studiefinanciering. Door deze aanpassingen van de regels kent de kinderbijslag geen extra voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar.

 

Partneralimentatie gewijzigd. Wat zijn de gevolgen?

Per 2020 is er het een en ander gewijzigd rond de partneralimentatie. Dat gaat verder dan de standaard jaarlijkse indexatie. Check welke gevolgen deze veranderingen hebben in jouw situatie.

In 2020 veranderen er, naast de standaard jaarlijkse indexering, twee belangrijke zaken aan de partneralimentatie. De aftrekbaarheid wordt beperkt en bij nieuwe echtscheidingen wordt de maximale duur van de partneralimentatie teruggebracht naar vijf jaar. Tot voor kort was dit nog twaalf jaar. Wel gelden er enkele uitzondering rond de beperkte looptijd.

Wanneer je met je ex-partner regelingen hebt getroffen in een echtscheidingsconvenant, zijn de nieuwe wettelijke regels niet direct van toepassing en zijn er nauwelijks gevolgen. De situatie ligt anders als de wettelijke bepalingen worden aangehouden. De onderstaande wijzigingen rond partneralimentatie kunnen een negatieve invloed hebben op je financiële situatie.

Verhoging alimentatie met 2,5%

Inflatie maakt het leven duurder en daardoor stelt de overheid elk jaar vast met welk percentage de alimentatie omhoog moet. Dit jaar is de wettelijke verhoging vastgesteld op 2,5 procent. Betaalde je in 2019 nog €650 aan alimentatie, dan zal dat in 2020 oplopen tot €666,25. De betaler van de alimentatie is verantwoordelijk om zelf het bedrag te verhogen. Al kan het als ontvanger geen kwaad om je ex-partner te wijzen op deze verandering.

Duur partneralimentatie verkort

Tot en met 31 december 2019 was de maximale termijn om partneralimentatie te betalen 12 jaar. Vanaf 2020 is deze termijn de helft van de huwelijksduur (of partnerschapsregistratie) met een maximum van 5 jaar. Bij een huwelijk van tien jaar of meer, betaal je dus maximaal vijf jaar partneralimentatie.

Deze nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe echtscheidingen. Heb je je echtscheidingsverzoek in 2019 ontvangen via de rechter? In die situatie geldt de oude regeling. Daarnaast gelden deze uitzonderingen:

 • Jongste kind jonger dan 12 jaar
  De zorgdrager van de kinderen houdt het recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.
 • Vijftien jaar huwelijk en ontvanger ouder dan 50
  Wanneer het huwelijk meer dan vijftien jaar heeft geduurd en de ontvanger van de partneralimentatie boven de 50 is, loopt de alimentatie tot de AOW leeftijd. Ontvangers tussen de 50 en 57 zien de uitkeringsduur beperkt worden tot maximaal tien jaar.
 • Schrijnende gevallen
  Wanneer de beëindiging van de partneralimentatie te ingrijpend is, kan er afgeweken worden van de regeling. Denk hierbij aan ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Verlaging aftrekbaarheid partneralimentatie

In 2019 kon je partneralimentatie tot maximaal 51,95 procent fiscaal aftrekken. Komende jaren gaat de overheid flink snoeien in deze aftrekpost. Stapsgewijs wordt de maximale aftrekbaarheid verlaagd naar 37,05 procent in 2023. In 2020 vindt de grootste daling plaats, je kunt nu nog maar 46 procent aftrekken. Daarna wordt de verlaging doorgezet met 3 procentpunten per jaar tot en met 2023.

In cijfers ziet het er als volgt uit: Wanneer je vorig jaar €650 per maand betaalde aan partneralimentatie kreeg je €337,67 euro terug van de Belastingdienst. In 2020 krijg je nog maar €299 terug en in 2023 is dat gedaald naar €240,82.

Kom je in financiële problemen door deze veranderingen? Overleg met je ex-partner of je tot een andere overeenstemming kunt komen. Leg deze veranderingen wel vast in een echtscheidingsconvenant. Om dit te doen is vaak wel een advocaat of mediator nodig, waar de nodige kosten mee gemoeid zijn.

 

Lagere maximale hypotheek met private lease

Niet in één keer een nieuwe auto kopen, maar maandelijks een vast bedrag betalen? Klinkt als een goede deal. Wees je wel bewust van de mogelijke gevolgen voor je maximale hypotheek.

Rijden in een nieuwe auto waarbij wegenbelasting, pechhulp, verzekeringen, onderhoud en reparatie allemaal geregeld zijn. Met private lease is dit mogelijk. Zelf betaal je alleen de brandstof, boetes en parkeergeld. Nog iets dat je ‘erbij’ krijgt, is een financiële verplichting, die vaak wordt geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Dit heeft invloed op jouw maximale hypotheek.

Het BKR registreert alle financiële verplichtingen die langer lopen dan één maand en hoger zijn dan €250. Bij het afsluiten van je hypotheek kijkt de geldverstrekker naar jouw BKR-registraties, die invloed hebben op het bedrag dat je kunt lenen. Des te hoger jouw financiële verplichtingen, des te lager de maximale hypotheek.

65% van leasebedrag geldt als lening

Bij leasecontracten die vanaf 1 juli 2016 zijn afgesloten, wordt niet meer het volledige leasebedrag geregistreerd. Het leasebedrag is sindsdien verdeeld in twee delen:

 • 35% service: Hieronder vallen de belastingen, reparatie, verzekering en onderhoud
 • 65% financieel: Hieronder vallen de afschrijvingen en de rente

Het BKR ziet het financiële deel, die 65%, als lening. Hiervan wordt 2% in mindering gebracht op wat je maximaal kunt uitgeven aan je hypotheek per maand.

Rekenvoorbeeld maximale hypotheek

Sandra en Mark hebben een gezamenlijk inkomen van €70.000. Zonder leasecontract kunnen ze een maximale hypotheek afsluiten van €345.677.

Ze hebben dringend een auto nodig en besluiten een auto te leasen voor €241 per maand met een looptijd van 48 maanden. Na vier jaar lopen de kosten op tot €11.568. Het BKR registreert dan €7.519 aan krediet (65%). Per maand kunnen ze €150 minder uitgeven aan hun hypotheek (2% van €7.519). De maximale hypotheek wordt nu geschat op €306.061. Dit is bijna €40.000 minder.

Niet alle aanbieders wijzen op gevolgen private lease

Private lease kan dus nadelige gevolgen hebben voor je maximale hypotheek. Helaas wijzen niet alle leasemaatschappijen hierop. Wil je weten of je kunt leasen, ga dan naar een aanbieder met het ‘Keurmerk Private Lease’. Zij doen altijd een BKR-check en registratie. Zo weet je zelf welke financiële lasten je moet en kunt dragen.

Invloed private lease bestaande hypotheek

Het afsluiten van een leasecontract heeft geen gevolgen voor je lopende hypotheek. Pas je je hypotheek aan, dan wordt er door de geldverstrekker wel opnieuw gekeken naar je leenvermogen en dus naar je BKR-registraties.

Wil je in de nabije toekomst verhuizen of een huis kopen, reken dan op een lagere maximale hypotheek als je gebruik maakt van private lease. Houd jezelf niet voor de gek door naar een leasemaatschappij te stappen die je lening niet registreert bij het BKR. Dat ontslaat je namelijk niet van de financiële verplichtingen die aan het contract verbonden zijn.

 

Inkomen daalt harder dan gedacht bij overlijden partner

Een derde van de samenwonenden denkt dat het nabestaandenpensioen voor hun partner automatisch geregeld is. Dat is niet altijd het geval. Ook wordt te rooskleurig gedacht over de terugval in inkomen.

Een derde van de Nederlanders denkt dat zijn of haar partner niet hoeft te bezuinigen na eigen overlijden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van onder andere het Nibud. Helaas is deze verwachting vaak te rooskleurig. In veel gevallen daalt het inkomen van de overgebleven partner aanzienlijk. Kosten als de hypotheeklasten of huur dalen niet automatisch mee en het risico op financiële problemen stijgt.

Wanneer een partner voor zijn of haar pensioenleeftijd overlijdt, verwachten veel Nederlanders dat zij een uitkering ontvangen die rond de 70% van het laatstverdiende salaris ligt. De inschatting is te positief, een halvering komt meer in de buurt. Met een nabestaandenpensioen  kan je de terugval in inkomen deels opvangen.

Nabestaandenpensioen belangrijk

Het nabestaandenpensioen is een relatief onbekend fenomeen (29%) bij veel Nederlanders. Deze groep weet niet dat je met een nabestaandenpensioen de inkomensdaling kunt beperken. Wijzer in Geldzaken en Nibud laten in enkele voorbeelden het gevolg van een ontbrekend nabestaandenpensioen zien:

 • Een stel zonder kinderen met een inkomen van €30.000 en €25.000 en een huurwoning.
  Zonder nabestaandenpensioen zal de partner bij het wegvallen van de hoofdkostwinner 52% minder inkomsten hebben. Met een nabestaandenpensioen is dit 37% minder.
 • Een stel met 2 kinderen met een inkomen van €45.000 en €20.000 en een koopwoning.
  Zonder nabestaandenpensioen zal de partner bij het wegvallen van de hoofdkostwinner 46% minder inkomsten hebben. Met een nabestaandenpensioen is dit 18% minder.

De voorbeelden maken duidelijk dat een terugval in inkomen deels opgevangen kan worden met het nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen voor samenwoners niet automatisch geregeld

Een derde van de samenwonenden denkt dat het nabestaandenpensioen voor hun partner automatisch geregeld is. Dit geldt echter alleen bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap. Wil je dat de partner waarmee je samenwoont toch recht heeft op je pensioen? Geef dit dan door aan jouw pensioenfonds. In veel gevallen zal deze vragen om een samenlevingscontract.

Wat te doen als je een tekort voorziet?

Stel je ziet het tekort al van te voren aankomen, welke actie zou je dan ondernemen? De meningen onder de deelnemers van het onderzoek zijn verdeeld. Zo geeft iets meer dan een derde aan te gaan sparen. Nog eens een derde zou een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Ook het raadplegen van financieel advies is populair.

Ben je intussen benieuwd hoe jouw financiële situatie geregeld is na het overlijden van jou of je partner? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je om je financiële situatie te beoordelen. Ook kun je er de risico’s van eventuele veranderingen in kaart brengen.

Een nabestaandenpensioen kan de terugval van inkomsten aanzienlijk verminderen wanneer jij of je partner overlijdt. Kijk daarom goed wat de mogelijkheden zijn bij jouw pensioenfonds. Daarnaast biedt een overlijdensrisicoverzekering inkomensbescherming.

 

Een BKR-registratie op je naam? Dat kan hierdoor komen

Veel leningen zijn geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Niet alleen een persoonlijke lening wordt geregistreerd, maar ook die dure TV op afbetaling. Wees je bewust van de gevolgen.

Veel mensen zijn geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit bureau houdt bij hoeveel financiële verplichtingen je aangegaan bent. Geldverstrekkers kunnen de gegevens opvragen bij de aanvraag van een hypotheek of andere lening. Op basis van je BKR-registratie beoordeelt de geldverstrekker of je kunt lenen. Zelfs een telefoonabonnement of krediet bij een winkel kan reden zijn voor een lagere maximale hypotheek. Ga er dus niet te lichtzinnig mee om.

Heb je eenmaal een BKR-registratie, dan is het vaak knap lastig om daar verandering in te brengen. Het is een nare verrassing wanneer je het ideale huis niet kunt kopen omdat je bijvoorbeeld de nieuwe auto op afbetaling hebt gekocht.

Wanneer wordt je geregistreerd bij het BKR?

Alle financiële verplichtingen die hoger zijn dan €250 en langer dan één maand lopen worden geregistreerd. Daar vallen de volgende zaken in ieder geval onder:

 • Persoonlijke lening: Met deze kredietvorm wordt in één keer het geleende bedrag uitgekeerd. Als lener begin je direct met aflossen van je schuld en de rente.
 • Doorlopend krediet: Met deze kredietvorm kan de leensom gedurende de looptijd geheel of gedeeltelijk opgenomen en afgelost worden. De hoogte van je maximale lening wordt geregistreerd. Je betaalt met deze kredietvorm alleen rente over het opgenomen saldo.
 • Creditcardlimiet: Bij een creditcard is er doorgaans sprake van een doorlopend krediet. Vaak kun je gespreide betalingen in meerdere termijnen doen. De creditcard wordt pas geregistreerd als er €250 langer dan één maand open blijft staan.
 • Kopen op afbetaling: Wanneer je een mobiel of TV op afbetaling koopt, kan deze geregistreerd worden. Ook hierbij gelden de standaard bestedingsregels.
 • Klantenpas limiet: Bij sommige winkels is het mogelijk om met je klantenpas producten tot een bepaald bedrag te kopen zonder dat je meteen betaalt. Dit is een vorm van een doorlopend krediet en telt mee voor de registratie.
 • Roodstand: De mogelijkheid om rood te staan valt in de categorie doorlopende kredieten. Sta je langer dan een maand minimaal €250 in het rood? Dan geldt een BKR-registratie.
 • Hypotheek betalingsachterstand van meer dan 120 dagen: Een hypotheek wordt pas geregistreerd bij een betalingsachterstand van 3 maanden. Deze blijft staan tot de achterstand is ingehaald en hier een herstelmelding van is gemaakt. De registratie blijft echter wel nog 5 jaar zichtbaar.
 • Restschulden van hypotheek: Een restschuld van je woning wordt geregistreerd. Wordt deze schuld kwijtgescholden door NHG, komt de schuld te vervallen. De registratie blijft wel 5 jaar zichtbaar.
 • Private-lease contracten: Het aangaan van een private-leasecontract is een betalingsverplichting en wordt geregistreerd bij het BKR. Overigens wordt niet het hele leasebedrag daarbij meegenomen.

Maximaal mogelijke krediet wordt geregistreerd

Het doorlopend krediet was in de afgelopen jaren een populaire leenvorm. Je kunt daarbij lenen tot een bepaald maximum dat je met de geldverstrekker afspreekt. Het is op ieder moment mogelijk geld uit het krediet op te nemen en af te betalen. Neem je niks op, dan betaal je ook geen rente. Dit geeft de nodige vrijheid. Het nadeel is dat voor de BKR-registratie het maximale bedrag wordt aangehouden en niet het bedrag dat je daadwerkelijk leent. Dit geldt ook wanneer je een krediet hebt bij een winkel, ongeacht of je er überhaupt iets koopt.

Je maximale hypotheek is onder andere afhankelijk van eventuele registraties bij het BKR. Ga dus niet zonder nadenken in op aanbiedingen om die nieuwe TV nu te kopen en later te betalen. Ook het aangaan van een mobiel abonnement kan later voor teleurstellingen zorgen. Heb je niet meer al je leningen voor de geest? Deze kan je bij de bank of bij het Bureau Krediet Registratie opvragen.

Wat is kangoeroewonen?

Kangoeroewonen betekent letterlijk: bij een ander in de buidel wonen

Wanneer twee of drie generaties samenwonen in hetzelfde huis maar toch apart, spreken we van kangoeroewonen. Ook samenwonen met broer, zus of andere eerste- of tweedegraads familieleden valt hieronder. Bij kangoeroewonen kan onderscheid gemaakt worden in een kangoeroewoning en een mantelzorgwoning

Een kangoeroewoning is een huis met twee (of meerdere) zelfstandige woonruimtes. Zo’n huis kun je op deze manier laten bouwen. Je kunt er ook voor kiezen om een bestaand pand op te splitsen of uit te breiden.

Een mantelzorgwoning is een huis waarbij een zelfstandige unit in de tuin (of op het erf) wordt geplaatst. Ook een aanbouw, verbouwde garage of tuinhuis kan onder deze noemer vallen.

Kangoeroewonen en de juiste hypotheek

De meeste banken in Nederland staan niet te springen om het idee van meerdere generaties in één woning. Gevreesd werd dat zich mogelijk situaties kunnen voordoen waarbij hypotheekachterstand ontstaat. In dat geval hebben meerdere medebewoners recht op huurbescherming. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot daling van de woningwaarde. Bij het aanvragen van een hypotheek worden dit soort gevallen dan ook vaak uitgesloten.

Familiehypotheek: voor meerdere generaties

Tijden veranderen echter. Zodoende is er sinds kort de mogelijkheid om een familiehypotheek te nemen. Dit biedt uitkomst voor mensen die willen samenwonen met familieleden. Met de familiehypotheek krijgen families met samenwoonplannen ondersteuning en wordt er formeel toegestaan dat meerdere generaties onder één dak wonen. Daardoor kunnen er zonder bezwaar dubbele keukens of badkamers in een huis worden gezet of een zorgcontainer in de tuin worden geplaatst.

Samenwonen: wat moet je vastleggen?

Woon je samen of ga je binnenkort samenwonen? Dan is het slim om je relatie officieel vast te leggen in een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap.

Stel gaat samenwonen

Samenwonen heeft gevolgen voor je financiële situatie. Jullie voeren immers samen een huishouden en maken kosten voor het huis, energie, lokale belastingen en de dagelijkse boodschappen. Maar als je niet vastlegt dat je samenwoont, verandert er voor de wet niets aan jullie status. Juridisch gezien blijven jullie alleenstaanden.

Geen rechten en plichten

Dat betekent onder andere dat jullie volgens de wet geen rechten en plichten hebben ten opzichte van elkaar. Daardoor zijn er geen gezamenlijke eigendommen, tenzij jullie dit uitdrukkelijk hebben laten vastleggen door een notaris.

Omdat jullie voor de wet alleenstaanden zijn, geldt er ook geen onderhoudsplicht. Het gevolg daarvan is dat geen van beiden recht heeft op partneralimentatie als jullie besluiten uit elkaar te gaan.

Geen fiscaal partner

Verder kunnen samenwoners die niets op papier hebben laten zetten geen fiscaal partner van elkaar zijn. Dit betekent dat jullie niet kunnen profiteren van elkaars fiscale ruimte en de mogelijkheid om te schuiven met aftrekposten. Overigens kunnen jullie wel elkaars toeslagpartner zijn, bijvoorbeeld voor de huurtoeslag.

Willen jullie het op een andere manier regelen? Dan moet je officieel vastleggen dat jullie een relatie hebben. Dat kan door middel van een samenlevingscontract, een geregistreerd partnerschap of een huwelijk.

Erfenis en pensioen

Als je ongehuwd samenwoont zonder geregistreerd partnerschap en elkaars erfgenaam wilt zijn, moet je een testament laten opstellen. Een samenlevingscontract biedt geen uitkomst, omdat het niet mogelijk is om elkaar hierin tot volledige erfgenaam te benoemen. Je kunt er hooguit in opnemen dat jullie gezamenlijke bezittingen naar de ander gaan. Als jullie geen testament hebben, gaat bij overlijden van één van de partners de rest van de erfenis naar de naaste verwanten van de overledene.

Voor pensioen geldt precies hetzelfde. Als er niets op papier staat, hebben samenwonende partners geen recht op – een deel van – elkaars pensioen. Dat geldt niet alleen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen.

Gemeenschap van goederen

Kiezen jullie voor een geregistreerd partnerschap of gaan jullie trouwen? Houd er dan rekening mee dat trouwen in algehele gemeenschap van goederen niet langer de standaard is. Alleen het vermogen dat jullie opbouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is van jullie allebei. Willen jullie dat alle bezittingen onder het gezamenlijke huwelijksvermogen vallen? Dan moeten jullie dit laten vastleggen in huwelijksvoorwaarden.

Wat is de beste keuze?

Wil je weten wat voor jullie de beste manier is om vast te leggen dat jullie samenwonen? Wij geven jullie praktische tips en helpt om de alternatieven helder op een rij te zetten. Maak gerust eens een afspraak bij een notaris. Die helpt je ermee en kan de keuzes voor je vastleggen.