Een nieuwe baan een nieuw pensioen? Beginnen, overstappen of zo laten? Aan jou de keuze

Jouw nieuwe werkgever biedt je een pensioenregeling aan bij een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar dan waar jij bij je vorige baan hebt gespaard. Of misschien ga je nu voor het eerst beginnen met pensioensparen. Een nieuwe baan is bij uitstek hét moment om over je pensioen na te denken. Over pensioen valt heel veel te weten en te kiezen. Bij een nieuwe baan heb je grofweg 3 situaties. Wat is voor jou van toepassing?

Een eerste pensioen

Een deel van je pensioen bouw je op via je werkgever. Dit noemen we ook wel het werknemerspensioen. Het is voor de werkgever niet verplicht om aan te bieden, maar de meeste werkgevers bieden dit wel aan. Het kan dus zijn dat je bij deze nieuwe baan voor de eerste keer een pensioen krijgt aangeboden. De constructie verschilt per organisatie. Meestal betaalt je werkgever het grootste deel, soms betalen werknemer en werkgever allebei. De bijdrage die je zelf levert aan je pensioen wordt van je brutosalaris ingehouden. In ieder geval is je werknemerspensioen ter aanvulling op je AOW en keert uit op de dag zoals in de voorwaarden vermeld staan.

 Let op: je pensioenregeling houdt er rekening mee dat je later ook AOW krijgt. Daarom bouw je geen pensioen op over je hele salaris, maar wordt er van je salaris een bedrag afgetrokken: de zogenaamde franchise. Hoe hoger dit bedrag, hoe lager je pensioenopbouw. Informeer bij jouw werkgever naar de regelingen.

 Een zelfde pensioen

 Blijf je binnen dezelfde bedrijfstak werken als jouw vorige baan, en is deelname aan een pensioenregeling verplicht in deze bedrijfstak? Dan verandert er vaak niets voor jou. Jouw pensioenopbouw loopt gewoon door bij hetzelfde pensioenfonds. Alleen zal nu je nieuwe werkgever er geld in storten.

Maar is het pensioen dat jij opbouwt wel voldoende?

Een ander pensioenfonds, pensioen overdragen

 Bij een nieuwe werkgever met een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar dan waar je tot voorheen zat zal je waarschijnlijk gevraagd worden of je je pensioen uit je vorige baan wilt meenemen. Dat betekent dat het geld dat je in je vorige pensioenfonds/verzekering hebt gespaard wordt overgeheveld naar het nieuwe fonds/verzekering. Dat noemen ze ook wel ‘waardeoverdracht pensioen’.

Als je niet kiest voor deze waardeoverdracht dan blijft het geld in je voormalige pensioenfonds/ verzekering staan. Er wordt geen nieuw geld meer in dit fonds gestort. Het wordt daardoor een premievrij pensioen, ofwel: een slapend pensioen. Als je met pensioen gaat krijg je uitgekeerd uit verschillende spaarpotjes.

Wat in jouw situatie het meest voordelig is hangt af van de voorwaarden van beiden fondsen. Een adviseur kan helpen bij jouw besluit.

Het is overigens niet altijd mogelijk om je pensioen over te dragen. Dit kan alleen als de dekkingsgraad 100% of hoger is. De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds aan de verplichtingen die zij heeft kan voldoen in de toekomst. Het drukt kort gezegd de verhouding uit tussen het aanwezige vermogen van een pensioenfonds en de waarde van alle opgebouwde pensioenen.

Let op: bij het veranderen van werkgever verandert vaak je salaris en dus ook het bedrag dat je opbouwt voor je oude dag. Bekijk deze wijzigingen goed, voor je te maken krijgt met een pensioengat.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) telt tijdelijke inkomensdaling ondernemer door corona niet mee

Ondernemers die een hypotheek met NHG willen aanvragen, hoeven niet bang te zijn dat een coronadip in de omzet roet in het eten gooit. NHG en marktpartijen hebben besloten dat een tijdelijke inkomensdaling vanwege de coronamaatregelen vanaf 1 augustus bij de beoordeling niet of niet volledig zal worden meegeteld.

Een (zelfstandig) ondernemer die dit jaar de inkomsten door de coronacrisis heeft zien teruglopen, kan daar drie jaar last van hebben bij het aanvragen van een hypotheek. Voor een NHG-hypotheek tellen de gegevens van de laatste drie jaar mee bij het beoordelen van de aanvraag.

NHG is met overheid, geldverstrekkers en deskundigen om de tafel gaan zitten om een oplossing te bedenken. Het resultaat: “Als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald als gevolg van het coronavirus, dan kunnen beoordelaars besluiten om de resultaten uit deze periode niet (volledig) mee te nemen bij de financieringsaanvraag.”

Toegang tot woningmarkt behouden

De uitvoerder van de hypotheekgarantie vindt het niet eerlijk dat het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen drie jaar meetelt bij zelfstandigen als er dit jaar een flinke, maar tijdelijke inkomensdaling plaatsvindt vanwege het coronavirus. “De oorzaak hiervan ligt in de meeste gevallen niet bij de ondernemer en diens bedrijf, maar bij het coronavirus en de bijbehorende gevolgen. NHG vindt het belangrijk dat deze ondernemers de toegang tot woonfinanciering behouden en daarmee de toegang tot de woningmarkt.”

Resultaat moet weer op oude peil zijn

Het besluit betekent niet simpelweg dat bijvoorbeeld het tweede kwartaal buiten beschouwing wordt gelaten in de beoordeling: “Om te kunnen beoordelen welk hypotheekbedrag gezien deze situatie verantwoord is, is het essentieel om vast te stellen in hoeverre de ondernemer de omzet en resultaat weer heeft kunnen terugbrengen naar het niveau van voor de coronacrisis.” Als de ondernemer dat kan aantonen, mogen beoordelaars besluiten het ondernemersinkomen te baseren op de periode voor en na de coronaperiode. “Dit is per 1 augustus 2020 van toepassing op alle hypotheekaanvragen met Nationale Hypotheek Garantie. De komende weken zal duidelijk worden of geldverstrekkers deze werkwijze ook zullen toepassen voor hypotheekaanvragen zonder NHG.”

Onderbouwing extra belangrijk

NHG-bestuurder Carla Muters: “We willen voorkomen dat ondernemers die inmiddels weer draaien zoals voor deze crisis, onnodig minder toegang krijgen tot een woningfinanciering met NHG. De onderbouwing bij een hypotheekaanvraag is dan extra belangrijk. Hoe is de ondernemer omgegaan met de impact van de lockdown? Heeft hij/zij gebruik kunnen maken van overheidsregelingen of alternatieve activiteiten opgezet om de boel draaiende te houden? Is er voldoende inkomen en zijn de buffers nog op voldoende niveau? Maatwerk is belangrijk. Met deze maatregel geven we de beoordelaars extra ruimte om in te schatten wat verantwoord is, gezien de individuele situatie van de ondernemer.”

Die extra ruimte zal er ook zijn bij een eventuele ‘tweede golf’ die nieuwe maatregelen tot gevolg heeft. “Ook dan heeft de beoordelaar de ruimte om – bij een tijdelijke inkomensdaling – een eigen inschatting te maken.”

Rekenvoorbeeld

NHG geeft een rekenvoorbeeld van een kapper die gemiddeld € 5.000 per maand verdient en in het tweede kwartaal dicht moest. Gaat het resultaat weer naar het oude gemiddelde – en zijn de buffers nog op peil – dan mag het toetsinkomen toch worden vastgesteld op 12 x € 5.000. “Uiteraard is deze berekening in de realiteit veel complexer en is het hierbij belangrijk dat goed wordt gekeken naar iedere individuele situatie”, voegt NHG toe. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat een inkomen van € 4.500 per maand in de nieuwe situatie niet meteen betekent dat de ondernemer het omzetverlies in het tweede kwartaal volledig zal worden aangerekend. “De beoordelaar zal dat zelf moeten inschatten.” Leidraad is dan vooral het jaartotaal. “In het voorbeeld is het gat op jaarbasis € 15.000. Komen de inkomsten terug op een niveau van € 4.500, dan is dat gat € 18.000.  Je zou er dan voor kunnen kiezen om de tijdelijke omzetdip voor een deel mee te tellen.”

Hou er rekening mee dat bij een hypotheekaanvraag met NHG, de marktwaarde van de woning niet boven de 310.000 euro kostenbrens mag uitkomen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen ligt deze kostengrens 6% hoger, nl 328.600 euro.

Negatieve rente in opkomst

Net als in voorgaande jaren laat de gemiddelde rente voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) in de eerste twee kwartalen van 2020 een daling zien. Volgens de Spaarrente Barometer tweede kwartaal 2020 is negatieve rente in opkomst.

Naast Triodos Bank, die in april 2017 als eerste aanbieder geen rente meer over het spaartegoed gaf, zijn er inmiddels meer aanbieders die dit voorbeeld volgen, te weten grootbank ABN AMRO en dochteronderneming Moneyou. Naast spaarrentes van 0%, komen negatieve spaarrentes boven een bepaald spaarsaldo steeds vaker voor.

Het feit dat er steeds meer aanbieders nauwelijks tot geen rente meer vergoeden, heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde spaarrente voor DOS steeds dichter naar 0% kruipt. Op dit moment bedraagt de gemiddelde rentevergoeding nog maar 0,07 procent, een daling van ruim 50 procent in vergelijking tot een jaar geleden.

Per 1 april was ABN Amro de eerste aanbieder die een negatieve rente van 0,50% is gaan voeren. Deze rente geldt zodra klanten op al hun ABN AMRO betaal- en spaarrekeningen opgeteld boven een saldo van € 2.500.000,- uitkomen.

Al snel volgde Aegon met een rente van –0,50% over het saldodeel op de spaarrekening boven € 1.000.000,-. Per 1 juli zijn vervolgens ING, Rabobank, Robeco en Triodos Bank ook negatieve rentes gaan rekenen. Bij ING, Rabobank en Robeco geldt een rente van –0,50% over het saldodeel boven € 1.000.000,- en Triodos Bank rekent een rente van –0,50% boven een totaalsaldo van € 100.000,- op de Triodos betaal- en spaarrekeningen.

Triodos Bank was de eerste aanbieder die enkele jaren geleden een rentepercentage van 0% ging voeren en heeft nu wederom een primeur te pakken. Zo geldt met ingang van 1 juli dat spaarders van 25 jaar en ouder bij Triodos Bank ook moeten gaan betalen voor het aanhouden van een spaarrekening, te weten € 2,- euro per maand. Of in de nabije toekomst meer aanbieders dit voorbeeld zullen gaan volgen, is op dit moment nog niet bekend.

Kabinet schrapt plannen box 3

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten definitief af te zien van het voorstel waarin sparen vrijwel niet meer wordt belast, maar (kleine) beleggers juist veel meer belasting gaan betalen. In de zomer komt de Staatssecretaris met een eenvoudiger alternatief.

In dit voorstel gaan de spaarders en kleine (veelal defensieve) beleggers zeer beperkt belasting betalen. Vermogen gefinancierd met schulden wordt juist zwaarder belast. Uit de praktijk blijkt namelijk dat deze laatste groep op dit moment vrijwel geen belasting in box 3 betaalt.

Met dit alternatieve voorstel blijft het voor mensen met een vrij vermogen tussen de 30.000 en 150.000 euro interessant om te kiezen voor beleggen in plaats van sparen. Zeker vanwege de lage rentes.

 

 

Scheiden en belasting

Veel gestelde vragen

Zodra de scheidingspapieren zijn ingediend én jullie niet langer op hetzelfde adres wonen, zijn jullie geen fiscale partners meer. Jullie mogen dit jaar nog gezamenlijk belastingaangifte doen en de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen, maar daarna eindigt het fiscaal partnerschap en zijn jullie individueel verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Op de site van de Belastingdienst vind je alles wat je moet weten over de belastingaangifte na een scheiding. Wij beantwoorden alvast enkele belangrijke vragen die je vast en zeker hebt:

Wat betekent scheiding voor mijn toeslagen?

Indien jullie niet langer fiscaal partners zijn, is dit van invloed op eventuele toeslagen. Denk aan de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindertoeslag. Na een scheiding wordt er niet meer gekeken naar het gezamenlijk verzamelinkomen, waardoor de hoogte van de toeslagen verandert of waardoor je in tegenstelling tot voorheen nu wel recht hebt op toeslagen. Vraag de toeslagen daarom opnieuw aan.

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek na de scheiding?

De persoon die in de woning blijft wonen mag de hypotheekrente aftrekken. Dit is echter ook afhankelijk van wie de hypotheekrente betaalt en hoe de eigendomsverhouding is. Kijk voor meer informatie hier op de website van de Belastingdienst. Op deze website kun je ook je voorlopige aanslag berekenen zodat je weet waar je aan toe bent na een scheiding.

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Als je werkt en tegelijkertijd de zorg draagt voor kinderen onder de 12 jaar oud is het mogelijk dat je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting betekent dat je minder belasting en premies hoeft te betalen. Dit is om ouders te stimuleren naast de opvoeding van de kinderen ook (meer) te werken. Hier lees je of je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Moet ik mijn alimentatie aangeven in de belastingaangifte?

Als je kinderalimentatie krijgt, hoef je dit niet aan te geven in de belastingaangifte. Betaal jij juist kinderalimentatie? Dan mag je dit sinds 2015 niet meer aftrekken in je belastingaangifte als uitgaven voor levensonderhoud. Voor partneralimentatie geldt dat dit wel invloed heeft op de belastingaangifte. Meer informatie vind je hier op de website van de Belastingdienst.

Flink afgelost op hypotheek? Controleer de rente!

Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van je woning, hoe hoger het risico voor de geldverstrekker. In je hypotheekrente zit daarom een risico-opslag verwerkt. Maar die kan omlaag, als de verhouding tussen de lening en de woningwaarde verandert. Let op: dat gaat (nog steeds) niet altijd automatisch.

Stel je hebt een hypotheek van vier ton afgesloten om een huis van vijf ton te kunnen kopen. Je hypotheek bedraagt dan tachtig procent van de waarde van je woning. Maar dankzij een erfenis kun je ineens een ton aflossen: de verhouding loopt dan terug tot zestig procent. Je komt dan, afhankelijk van de categorieën en percentages die jouw geldverstrekker hanteert, in een andere risicoklasse terecht. De rente daalt dan bijvoorbeeld van 2,63% naar 2,49% procent. Dat lijkt niet veel, maar op jaarbasis is het een behoorlijk bedrag. Uiteraard kun je zo’n nieuwe grens ook bereiken door je vaste, maandelijkse aflossingen, het hoeft niet om een bedrag ineens te gaan.

Niet automatisch

Veel geldverstrekkers passen de risico-opslag automatisch aan wanneer je als klant in een nieuwe categorie valt. Maar een aantal ook niet, ondanks herhaaldelijk aandringen van consumentenorganisaties. Je moet er dan als klant achteraan. Dat zijn, volgens een recent onderzoekje, onder andere: ABN AMRO Bank, BijBouwe, Argenta, BLG Wonen, Florius, ING Bank en SNS Bank.

Hogere woningwaarde

Niet alleen door aflossen kan de risico-opslag dalen, het kan ook zijn dat je huis meer waard wordt en dat daardoor de verhouding gunstig verandert. Een hogere WOZ Waarde is daarvoor een indicatie, veel banken nemen een percentage van rond de 80% van de WOZ waarde als “ marktwaarde”. Een taxatierapport geeft 100% waarde als uitgangspunt. Check aub met je adviseur wat slim is om te doen.

NHG

Heb je een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan is er geen opslag in je hypotheekrente verwerkt en betaal je al de laagst mogelijke rente. Dat komt omdat NHG een vangnet biedt waardoor de geldverstrekker minder risico loopt.

Tip

Ga je een flinke aflossing doen? Raadpleeg altijd je hypotheekadviseur. Die weet het beste op welk leningdeel je moet aflossen én houdt in de gaten of de juiste risicoklasse wordt toegepast.

 

De verplichte AOV: 5 vragen en antwoorden

Het voorstel van de nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheid (AOV) voor zelfstandige ondernemers roept bij menigeen nogal wat vragen en onduidelijkheden op. Wij hebben hieronder vijf belangrijke vragen (inclusief de antwoorden) voor je op een rijtje gezet.

1: Hoe verplicht is die verplichte AOV nu eigenlijk?

Het is zo dat je wordt verplicht om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als zelfstandig ondernemer, maar dat houdt dus niet in dat je gedwongen wordt om de nieuwe verplichte AOV af te sluiten. Misschien heb je nu al een AOV of wil je liever een AOV afsluiten bij een verzekeraar (met minimaal dezelfde dekking als de verplichte AOV ). Als dat zo is, dan krijg je een vrijstelling. Dat betekent dat je zelf meer te kiezen hebt op het gebied van de voorwaarden van de AOV en als gevolg daarvan dus ook in de hoogte van je premie. Crowdsurance oplossingen en broodfondsen tellen niet mee (omdat die uitkering doorgaans na twee jaar stopt). Maar dit kan natuurlijk wel interessant zijn als afdekking van je eigen risico periode.

2: Waarom wordt de AOV verplicht gesteld?

Op dit moment is het zo dat gemiddeld genomen 1 op de 10 zzp’ers en ondernemers arbeidsongeschikt wordt. En dat terwijl bijna 70% van alle zelfstandigen daar helemaal niets voor geregeld heeft. Dat kan ervoor zorgen dat zij op hun spaargeld moeten terugvallen en uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. De invoering van de verplichte AOV is er op gericht om dit soort zaken te voorkomen. Maar natuurlijk helpt ook het afsluiten van een reguliere AOV hier tegen.

3: Hoe lang heb ik nog de tijd om een AOV af te sluiten?

Rustig maar, je hebt nog even de tijd. Want voordat de verplichte AOV in werking treedt, moeten er eerst wetswijzigingen worden doorgevoerd. En je snapt het al: zoiets kost tijd. Hetzelfde geldt voor de praktische uitvoering van alles. De verwachting is nu dat de verplichte AOV pas in 2024 in werking treedt. Bedenk wel dat als je als zelfstandige tot die tijd arbeidsongeschikt raakt, je niet gedekt bent als je op dit moment nog geen AOV hebt afgesloten. Nu al een AOV hebben, is dan ook altijd een verstandige keuze.

4: Wat kost de verplichte AOV (en wat krijg ik ervoor terug)?

De verplichte AOV bestaat uit een inkomensafhankelijke premie en de hoogte ervan wordt afhankelijk van de wachttijd die je als zelfstandig ondernemer kiest. Op dit moment zijn de verwachtingen dat de premie maximaal 200 euro per maand zal bedragen. De daarmee samenhangende uitkering is maximaal 1.650 euro bruto per maand. Minder dus dan voor iemand die in loondienst werkt. De standaard wachttijd wordt één jaar en de maximale wachttijd bedraagt twee jaar. De premie-inning gebeurt door de Belastingdienst en het UWV regelt de uitkeringen.

5: Wat kost een reguliere AOV (en wat krijg ik er voor terug)?

Bij een normale AOV is jouw invloed op de voorwaarden, de premie en de uitkering die je betaalt veel groter dan het geval is bij de verplichte AOV. Je bepaalt bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen dat je wilt verzekeren, hoe lang de wachttijd mag zijn voor er uitgekeerd wordt, wat de eindleeftijd van de verzekering is en of je het wel of geen probleem vindt om ook ander werk te accepteren mocht je arbeidsongeschiktheid raken. Je bent dus in grote mate vrij om te kiezen welke premie je betaalt en welke uitkering je ontvangt.

 

Ook voormalige kankerpatiënten kunnen zich verzekeren

Ook voormalige kankerpatiënten kunnen zich verzekeren.

Genezen zijn van kanker wil nog niet zeggen dat je ook weer een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Maar het wordt beter voor ex-patiënten.

Verzekeraars wijzen ex-kankerpatiënten standaard af of ze brengen een hogere premie in rekening voor de verzekering. Ook als ze al vele jaren geleden genezen zijn verklaard.

 

Wat gaat er veranderen?

Als je genezen bent van kanker moet je onder dezelfde voorwaarden een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten, maar dat is nu niet het geval. Minister Hoekstra wil het ‘schone lei-beginsel’ introduceren. Hierdoor hoeven voormalige patiënten die minimaal tien jaar genezen zijn niet meer te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor minderjarigen gaat hiervoor een termijn gelden van vijf jaar. Bij bepaalde minder agressieve vormen van kanker kan een kortere termijn gelden dan tien of vijf jaar. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is blij met de ontwikkeling.

 

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten meestal niet mogelijk

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft  laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is voor ex-patiënten om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 60 procent van de gevallen lukte het verzekeren niet. In de meeste gevallen werden deze aanvragers geweigerd door de verzekeraar. In de rest van de gevallen haakte de aanvrager van de overlijdensrisicoverzekering af door de te hoge premie die de verzekeraars in rekening wilden brengen in verband met het verhoogde risico.

 

Een ziekte uit het verleden moet geen stempel op een mens drukken

Door het ‘schone lei-beginsel’ krijgen voormalige patiënten toch de kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis kan een dergelijke verzekering van groot belang zijn. Met deze verzekering kun je voorkomen dat nabestaanden na jouw overlijden met te hoge hypotheeklasten blijven zitten. Bij overlijden keert de verzekeraar namelijk een bedrag uit waarmee de nabestaanden de hypotheek (deels) kunnen aflossen.

 

Coronavirus informatie

Onze dienstverlening in coronatijd

De coronacrisis overheerst op dit moment ons hele bestaan. We kunnen ons voorstellen dat je vol vragen zit. Niet alleen over het virus en de bestrijding daarvan, maar ook over de financiële gevolgen die jij vreest of al voelt. Daarom komen wij als jouw financieel adviseur met deze informatie om op een aantal van die vragen antwoord te geven.

Wat gebeurt er met je financiën?

Want wat gebeurt er met jouw inkomen als het bedrijf waar je werkt in zwaar weer verkeert? Worden je zorgkosten vergoed? Wat zijn de gevolgen voor de huizenmarkt? En voor je pensioen? De belangrijkste informatie daarover hebben we op een rijtje gezet. Wel zijn we ons ervan bewust dat deze informatie een momentopname is. De situatie en de maatregelen van jouw bedrijf en de overheid kunnen van dag tot dag veranderen. Ook zijn veel gevolgen op dit moment nog niet te overzien en is niet te voorspellen wanneer alles weer ‘normaal’ is. En wat er gebeurt als de economische schade niet snel hersteld wordt. Wij houden de berichten nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden.

Onze dienstverlening verloopt anders

Om het risico op besmetting tot het uiterste te beperken, zijn persoonlijke face-to-face adviesgesprekken op ons kantoor of bij jou thuis zoveel mogelijk uitgesloten. We zullen veelal telefonisch, per mail of met videobellen contact hebben. Ook is er een mogelijkheid om op eenvoudige wijze digitaal te ondertekenen. Dus het betekent niet dat we niet voor je klaar staan.  Neem contact op met ons kantoor als je vragen hebt en om te bespreken hoe wij je toch van dienst kunnen zijn en je kunnen adviseren.

De volgende items willen we met u bespreken:

  1. Het coronavirus en je inkomen
  2. Het coronavirus en je eigen woning
  3. Het coronavirus: kosten verzekerd?
  4. Thuis werken en het cyberrisico
  5. Het coronavirus en je pensioen

Het coronavirus en je inkomen          

Het woord ‘ongekend’ is het beste van toepassing op de huidige situatie van de wereldwijde corona-uitbraak. Uiteraard gaat je eerste aandacht en zorg uit naar de gezondheid van jou en je dierbaren. Maar de economische gevolgen zijn ook enorm en leiden tot onzekerheid. Wat gebeurt er met je inkomen in deze crisistijd?

Ondernemers

Het MKB wordt ongenadig hard geraakt. Er ontstaan veel originele initiatieven maar voor veel ondernemers is het een hard gelag en zij hebben het zwaar en zijn onzeker over wat de toekomst gaat brengen. De overheid heeft maatregelen genomen en is regelingen opgestart. De uitvoerbaarheid laat zeker nog te wensen over. Op onderstaande link kun je alle regelingen terugvinden.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Bij ziekte in loondienst

Als je ziek wordt, is je werkgever verplicht je loon door te betalen. Heb je lichte klachten, maar kun je nog prima werken? Dan moet je thuis blijven en wordt je loon doorbetaald. Spreek met je werkgever af wat je thuis kunt doen.

Bij thuiswerken in loondienst

Op dit moment werk je misschien thuis, net als een groot deel van de Nederlanders. Je werkgever blijft je salaris dan doorbetalen, ook als je productiviteit wat lager is.

Als jouw bedrijf (bijna) failliet gaat

Misschien werk je in een sector waar op dit moment harde klappen vallen. Omdat zoveel bedrijven nu hun bestaanszekerheid verliezen, zijn massale faillissementen een reëel risico en kan een enorme ontslaggolf het gevolg zijn. Dat wil de overheid voorkomen. Als je werkgever zijn omzet met meer dan 20% ziet dalen, kan hij gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hij krijgt dan een uitkering waarmee tot 90% van zijn loonkosten vergoed worden. Jouw loon moet in die subsidieperiode worden doorbetaald en je mag niet ontslagen worden.

Als je een nul-urencontract hebt, uitzendwerk doet of payroller bent

Werk je als uitzendkracht of payroller of heb je een nul-urencontract? Overleg of je thuis kunt werken. Kan dat niet en is het bedrijf waar je voor werkt dicht? De overheid biedt ook uitzendbureaus en payrollbedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zodat ook jij je salaris doorbetaald krijgt. Helaas gebeurt dat niet altijd, vaak worden werkkrachten eenvoudigweg niet meer opgeroepen.

Kom je daardoor in de problemen met vaste lasten voor bijvoorbeeld huur, hypotheek of krediet? Woningcorporaties kunnen een speciale regeling met je treffen en zullen zeker geen mensen op straat zetten. Ook particuliere verhuurders staan misschien open voor een regeling zoals uitstel van huur. Daarover moet je zelf met je verhuurder afspraken maken. Banken willen flexwerkers tegemoetkomen wanneer zij door de coronacrisis in financiële problemen zijn. Bijvoorbeeld met een regeling om rente en aflossing op de hypotheek of consumptief krediet voor enige maanden uit te stellen. Er is geen collectieve regeling, elke bank heeft zijn eigen plannen. Neem dus zelf contact op met je bank om je situatie uit te leggen.

Niet ziek, wel thuis

Stel nu dat je werkgever van je vraagt dat je naar het werk komt omdat thuiswerken niet mogelijk is. Zolang er geen volledige lockdown is afgekondigd, mag hij dat doen. Maar mag je weigeren om te komen omdat je bang bent voor besmetting? Of krijg je dan je loon niet uitbetaald? Je kunt altijd weigeren om naar je werk te gaan. Of je dan nog recht hebt op salaris, hangt ervan af of je vrees gegrond is. Zonder gegronde vrees voor besmetting heb je normaal gesproken geen recht op loonuitbetaling als je thuis blijft. Je zou in dat geval verlof moeten opnemen. Maar de huidige situatie is niet normaal. Bespreek met je werkgever waar je zorgen zitten en probeer afspraken te maken over loondoorbetaling. Je werkgever moet bovendien het uiterste doen om het besmettingsrisico op de werkvloer te beperken.

Het coronavirus en je eigen woning

Hoe gaat de woningmarkt reageren op de coronacrisis? Dat is op dit moment onmogelijk te voorspellen. Het hangt er helemaal vanaf hoe de uitbraak zich ontwikkelt en welke impact dat heeft op de economie en het consumentenvertrouwen. Maar op individueel niveau leven er veel vragen. Over kopen/verkopen, verhuizen en verbouwen.

Huis kopen of verkopen

Had jij net je huis te koop gezet of ben je juist op huizenjacht? De makelaar is (nog) niet verplicht om bezichtigingen af te zeggen. Wel moeten de verkoper, de makelaar en de bezoekers uiterste veiligheid in acht nemen. Schud geen handen en blijf op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. De Open Huizen Dag die op 28 maart zou plaatsvinden is in ieder geval afgelast. Sowieso kan de verkoop meer tijd in beslag nemen dan je enige weken geleden nog verwachtte. Potentiële kopers zijn misschien onzeker geworden over hun baan en hun inkomen. Ze stellen dan hun koopplannen uit.

Aanwezigheid bij overdracht woning

Wettelijk is het zo geregeld dat je bij aankoop van een woning, waarbij je de aankoop financiert met een hypotheek, bij de ondertekening aanwezig dient te zijn. Kun je niet aanwezig zijn omdat het kantoor dicht is of omdat jij thuis moet blijven? Dan moet je in een notariële akte het notariskantoor volmacht geven om voor jou de hypotheekakte of de leveringsakte te tekenen.

Maar voor die notariële akte moet je waarschijnlijk ook persoonlijk op het notariskantoor komen. En voor de gewone volmacht moet je handtekening gelegaliseerd zijn, iets wat op het notariskantoor of bij de gemeente moet gebeuren. Als die beide gesloten zijn is het passeren van de koop en verkoop van een huis nog niet zo eenvoudig. Neem contact op met de betrokken partijen om te kijken of er welke oplossing mogelijk is.

Aankoop woning terugdraaien?

Kan de koop van een woning worden teruggedraaid in verband met de coronacrisis? Dat kan alleen als de koper door het coronavirus de financiering niet meer rond krijgt. Maar dan moet er wel een financieringsvoorbehoud zijn gemaakt. Is die er niet, dat heeft de verkoper recht op de boete van 10% van de koopsom. Bent je juist de koper? Neem dan ontbindende voorwaarden op in je koopcontract. Bij financieringsproblemen kun je dan de koop alsnog afblazen.

Een andere mogelijkheid is om de overdracht uit te stellen. De opleverdatum wordt dan verschoven naar de zo vroegst mogelijke gelegenheid . Dat kun je in de koopakte laten opnemen

Verhuizen in coronatijd

Als je net verhuisplannen hebt, kunnen die voorlopig doorgaan. Verhuisbedrijven zijn nog actie, maar treffen wel corona-maatregelen: geen handen schudden, gepaste afstand bewaren, alleen pin-betaling, alleen verhuizers zelf dragen de spullen, jij helpt zelf niet mee en je reinigt de meubels vooraf. Bij een echte lockdown kun je waarschijnlijk niet meer verhuizen. Het uitstel van de verhuizing kan tot problemen leiden. Je moet als koper en verkoper onderling overleggen wat je in dat geval doet. Word je door het uitstel langer dan verwacht geconfronteerd met dubbele woonlasten, neem dan contact op met je bank of met de woningcorporatie.

Wat doen de huizenprijzen?

Gaan huizenprijzen stijgen of dalen? Dat weet niemand. Op korte termijn zal de woningverkoop misschien teruglopen. Ook kan het tegen elkaar opbieden verminderen als er minder bezichtigingen zijn. Maar welke directe gevolgen dat heeft voor de huizenprijzen? Als de crisis lang aanhoudt en er vallen ontslagen, dalen ook de mogelijkheden en de bereidheid om een woning te kopen. Met een veel lager consumentenvertrouwen, koelt de huizenmarkt af. Rabobank verwacht dat de huizenprijzen daarom dit jaar veel minder snel zullen stijgen. We moeten de ontwikkelingen afwachten.

Wat doet de hypotheekrente?

De hypotheekrente volgt altijd de kapitaalmarktrente. En die is juist aan het stijgen. De Nederlandse overheid gaat enorme bedragen in de economie pompen en zal daarom een beroep doen op de kapitaalmarkt. Het aanbod aan Nederlandse staatsleningen neemt toe en beleggers wensen dan een hoger rendement. De rente op staatsleningen gaat dan verder omhoog. Daar komt bij dat banken een hoger risico lopen met hun hypotheken en daarom de rente kunnen verhogen.

Toch is dit allemaal speculeren. De huidige bizarre situatie is zo ongewoon dat niemand precies weet wat de gevolgen zijn.

Tijdelijke stop op aflossen hypotheek

Veel banken in Nederland bieden kleine ondernemingen de mogelijkheid om maximaal zes maanden de hypotheeklasten niet te betalen. De regeling gaat gelden voor zakelijke klanten die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Voor particuliere consumenten komt er geen collectieve regeling, maar banken zijn bereid naar jouw individuele situatie te kijken. Ieder bank heeft zijn eigen regeling. Zo kunnen rente en aflossing op hypotheken en consumptieve kredieten drie maanden stopgezet worden. Overigens gaat het om uitstel, dus niet om kwijtschelding. In een later stadium moet je de gemiste betalingen weer inhalen.

Verbouwen

Veel mensen die nu thuiswerken, zien een mooie kans om in deze periode huis en tuin op te knappen. De bouwmarkten en tuincentra worden dan ook volop bezocht. Met het oog op besmettingsgevaar niet handig. Het kan zijn dat de overheid besluit dat alle winkels, behalve de supermarkt, gesloten worden.

Nu je meer thuis bent, kun je ook plannen gaan uitwerken voor een uitgebreidere verbouwing aan je huis. Prima om uit te zoeken wat je wilt, hoe je de plannen realiseert en hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Maar misschien blijft het daar even bij. Bouwvakkers en installatiebedrijven zullen op dit moment niet bij jou thuis aan de slag te gaan en je wilt dat zelf ook niet. Ook wil je liever de zekerheid dat er geen recessie komt en jij je baan niet verliest. Bewaar daarom je plannen en ga ermee aan de slag als de crisis voorbij is. Kun je de verbouwing niet uit eigen zak betalen? Wij helpen je te zijner tijd graag een passende en verantwoorde lening te vinden.

Het coronavirus en specifieke kosten

Dat de economie een enorme klap krijgt door het coronavirus, is wel duidelijk. Maar met welke kosten kun jij als individuele burger te maken krijgen? En in hoeverre ben je beschermd door jouw verzekeringen?

Ziektekosten

Bij kosten door het coronavirus denk je waarschijnlijk in de eerste plaats aan de ziektekosten. Hoe is dat ook alweer geregeld? Als je ziek wordt door het coronavirus en opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan zijn die kosten gedekt op je zorgverzekering. Wel valt ziekenhuiszorg onder het eigen risico. De eerste 385 euro betaal je zelf, behalve als je het eigen risico al (deels) hebt opgemaakt. Ook een test op het COVID-19-virus blijft voorlopig onder het eigen risico van de basisverzekering vallen.

Lig je in het buitenland in het ziekenhuis ? Dan heeft de basisverzekering een vergoeding tot het Nederlandse tarief. Het kan dus zijn dat je moet bijbetalen. Bovendien vallen ook deze medische kosten onder het eigen risico. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Als daarin een dekking zit voor medische hulp in het buitenland, worden meer kosten vergoed. In welke mate hangt af van de polisvoorwaarden. Datzelfde geldt voor het geval je medische hulp in het buitenland hebt verzekerd op de reisverzekering. Met een goede dekking kan het dan zelfs zo zijn dat je eigen risico vervalt.

Reiskosten

De overheid heeft afgeraden naar het buitenland te reizen en veel vluchten zijn geannuleerd. Sommige bestemmingen zijn überhaupt niet meer bereikbaar. Als je al een reis geboekt had, neem dan contact op met de reisorganisatie om te vragen of je de reis kunt omboeken naar een ander moment. Wel zijn telefoonlijnen en e-mailverkeer bij reisorganisaties en vliegmaatschappijen op dit moment overbelast. Ze willen liefst eerst de Nederlanders helpen die nu in het buitenland zitten en naar huis willen. Wacht daarom nog even met de vraag om de reis om te boeken.

Kun je toch vertrekken en ga je ook? Omdat de overheid het reizen heeft afgeraden, is de kans groot dat je reisverzekering geen dekking biedt als je schade oploopt.

Heb je een annuleringsdekking? In de meeste gevallen is het corona virus geen geldige reden om te annuleren, ook niet wanneer er een negatief reisadvies geldt. Dan is omboeken (zie hierboven) de beste optie. Zit je al in het buitenland en moet je de reis afbreken vanwege het coronavirus? Ook dan is een vergoeding vanuit de annuleringsverzekering er meestal niet.

Thuis werken en het cyberrisico

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers werkt op dit moment thuis. Dat kan allemaal omdat je van huis uit op het netwerk van je bedrijf kunt en dankzij video-bellen en conference calls nog aardig wat voor elkaar kunt krijgen. Maar thuiswerken is niet zonder risico.

Nederland loopt wereldwijd voorop in de digitale revolutie. Thuis werken is daardoor op grote schaal mogelijk. Maar die voorsprong in online werken, heeft ook een groot nadeel: wij zijn kwetsbaarder voor criminele activiteiten. Cybercriminelen zien hun kans schoon om digitaal in te breken bij jou of via jou bij jouw bedrijf, met enorme schade tot gevolg. Hoe houd je ze buiten de deur?

Wachtwoorden

Een heikel punt voor cyberveiligheid is het gebruik van wachtwoorden. Jouw wachtwoord om op het netwerk van je bedrijf te komen, kan vaak eenvoudig gehackt worden. Zo kunnen criminelen via jouw computer bij jouw bedrijf binnenkomen en uiteindelijk gevoelige bedrijfsinformatie stelen. Nu is een lang wachtwoord moeilijker te achterhalen dan een korte. Kies daarom voor toegang tot het bedrijfsnetwerk en I-clouddiensten geen woord, maar een zin. Arthur01 is veel gemakkelijker te kraken dan: ik heb vandaag mooie grijze krullen.

Phishingmails

Een andere beproefde methode om in te breken, is via phishingmails. Het aantal valse e-mailberichten is de afgelopen tijd al vervijfvoudigd. Je krijgt bijvoorbeeld een interessante e-mail met een link naar updates van het RIVM of van je werkgever met een link naar een beveiligde omgeving om op het bedrijfsnetwerk te komen. Wantrouw die e-mails. Ga er nooit klakkeloos vanuit dat je een e-mail zomaar kunt openen en op allerlei links kunt klikken. Als je de afzender kent, bel of app deze dan om te vragen of de e-mail wel van hem of haar afkomstig is.

Betrouwbare afzender?

Ken je de afzender niet, maar lijkt de e-mail betrouwbaar? Dat zegt helaas niets. Een paar jaar geleden herkende je een phishing-mail nog aan de taalfouten en het knullige uiterlijk. Tegenwoordig zien die e-mails er heel gelikt uit en lijken afkomstig van gerenommeerde organisaties zoals de Belastingdienst. Open de e-mail niet of controleer in ieder geval van wie het afkomstig is door met je cursor op de afzender te staan of met je rechtermuisknop te klikken. Je ziet dan de volledige naam en die vertelt je direct de domeinnaam van waaruit de afzender zijn mailt stuurt. Dan zie je bijvoorbeeld de bedrijfsnaam daar niet eens in staan. Maar let op: criminelen gebruiken steeds vaker domeinnamen die veel lijken op de echte website. Blijf dus alert en bij twijfel: niet openen.

Overleg per video

Lekker makkelijk: iedereen kan van huis uit klanten toch persoonlijk te woord staan of vergaderingen organiseren dankzij beeldbellen en conferencecalls. Maar let: deze communicatievormen zijn niet optimaal beveiligd. Gevoelige gegevens kunnen dan zomaar op straat komen te liggen. Bespreek daarom alleen algemene zaken. Gevoelige informatie (financieel of medisch bijvoorbeeld), kun je beter via de telefoon delen.

Het coronavirus en je pensioen

Wereldwijd reageren de beurzen heftig op de corona-uitbraak . Begrijpelijk, want veel (gezonde) bedrijven zijn abrupt stil gevallen. Door de malaise op de beurzen worden ook de pensioenfondsen hard geraak. Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen?

Een pensioenfonds moet deelnemers de zekerheid kunnen geven dat hun pensioen veilig is. Daarom moeten zij voldoende geld in kas hebben om aan hun betalingsverplichting te voldoen. Dit wordt de dekkingsgraad genoemd. De dekkingsgraad moet 100 procent zijn.

Dekkingsgraad sterk gedaald

Uit vrees voor de economische schade die het COVID-19-virus kan aanrichten, zijn in februari de aandelenkoersen gekelderd. De waarde van de bezittingen van pensioenfondsen daalden daardoor sterk, waardoor ook de dekkingsgraad omlaag ging en uitkwam op ongeveer 83 procent. Dat betekent dat een pensioenfonds gemiddeld 83 cent in kas heeft voor elke euro aan pensioenverplichtingen. En dan zijn de flinke koersdalingen op de beurzen van maart in deze cijfers nog niet eens meegenomen. Als de situatie niet verbetert, zullen de dekkingsgraden waarschijnlijk nog lager uitvallen.

Kans op kortingen

De dekkingsgraad hangt niet alleen af van de aandelenkoersen. Ook de rekenrente drukt er een zware stempel op. En die rekenrente is juist gedaald doordat beleggers massaal zijn gevlucht in staatsobligaties. Door de (nog) lagere rekenrente is de dekkingsgraad bij pensioenfondsen verder gedaald. Wat betekenen deze dalingen voor jouw pensioen? Voorlopig nog niets. De stand van zaken op 31 december van dit jaar is bepalend voor het wel of niet verlagen van de pensioenen. Hoe de aandelenkoersen en de rekenrente zich gaan ontwikkelen weet op dit moment niemand. Wel geven de fondsen nu al aan dat de kans op verlaging in 2021 er zeker is.

Pensioen verbeteren

Ook als je nog niet met pensioen bent, maar nog in de opbouwfase verkeert, is nog niet aan te geven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor je pensioenopbouw. Uiteraard blijven we het nieuws op voet volgen en staan we je met raad en daad terzijde als je je pensioen wilt verbeteren door individueel maatregelen te treffen.

Individuele pensioenopbouw

Heb je een individuele pensioenregeling die afhankelijk is van beleggingsresultaten? Dan is de waarde ervan waarschijnlijk sterk gedaald. Of en wanneer de beurzen weer gaan herstellen hangt af van het beleggersvertrouwen. En dat hangt weer af van de ontwikkeling van de corona-uitbraak. Een troost: als alle ellende voorbij is, kunnen de koersen gemakkelijk weer omhoog schieten.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid. Laten we hopen dat we deze periode snel achter ons kunnen laten.

Aanpassingen box 3 heffingen

Kabinet wil box 3-heffing (vermogensrendementsbelasting) vanaf 2022 fors aanpassen

Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Staatssecretaris Snel: “Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik, want op dit moment worden zij belast alsof een deel van het vermogen dat ze hebben uit beleggingen bestaat, ook als zij alleen spaargeld hebben. Daardoor moeten zij meer belasting betalen dan wanneer je afzonderlijk naar hun spaargeld zou kijken. Met dit voorstel gaan straks circa 1,35 miljoen spaarders helemaal geen box 3-belasting meer betalen. Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001.”

Werkelijke hoeveelheid spaargeld

Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.360 euro (of 60.720 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het vermogen waarover belasting betaald wordt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat. In het voorstel wordt straks voor het eerst gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente en daardoor ook vele malen lager is dan dat op beleggingen. Dit zou op dit moment bijvoorbeeld maar 0,09% zijn. Hierdoor gaan circa 1,35 miljoen mensen straks helemaal geen belasting meer betalen. Het voorstel is daarnaast zo vormgegeven dat de kleine beleggers (onder de 30.000 euro) die nu geen belasting betalen dat straks ook niet hoeven. Voor degenen die wel belasting blijven betalen wordt het tarief circa 33%.

Het nieuwe stelsel is zo ontworpen dat de voordelen van het huidige systeem behouden blijven, zoals de vooraf ingevulde aangifte. Het nieuwe systeem is wel gevoeliger voor belastingontwijking. Er worden dan ook maatregelen genomen om dit tegen te gaan, de zogenaamde anti-arbitragemaatregelen.

De komende tijd wordt het voorstel uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daarbij zal ook in kaart worden gebracht wat de effecten zijn voor specifieke groepen. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De Belastingdienst moet vervolgens voldoende tijd hebben om deze grote structuurwijziging door te voeren, waarbij het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in gaat.