Kun jij comfortabel leven na je pensioen?

Natuurlijk snap jij dat het belangrijk is om pensioen op te bouwen. Toch zet het de meeste mensen niet aan tot actie. Het eindresultaat? Een pensioengat. Een term die jou vast niet onbekend is. Ruim 75% van de Nederlanders heeft een pensioengat. Een schokkend percentage, vind je ook niet? Hoe dramatisch de cijfers ook zijn en hoe vaak de overheid hier ook campagne over voert, ‘we’ komen niet van dat ene gat om dat andere gat te dichten. Wat houdt ons tegen?

 

Wat zijn de oorzaken?

Eerst even de term ‘pensioengat’. Wat is het überhaupt? Simpel gezegd betekent het dat je niet voldoende geld hebt om een aangenaam leven te leiden na je pensioen. Jammer, want juist dán heb je zeeën van tijd om leuke dingen te ondernemen.

 

Het ontstaan van een pensioengat kan veel oorzaken hebben. Heb je veel verschillende werkgevers gehad? Ben je gescheiden? Of heb je minder dan 40 jaar gewerkt? Het is een kleine greep aan situaties, waardoor je (misschien) minder pensioen opbouwt. Op internet vind je talloze lijsten met mogelijke oorzaken. Handig, want zo zie je in één oogopslag of je je daarin herkent. Heb je dan ook daadwerkelijk een pensioengat? Nee. We leggen verderop uit waarom.

 

Hoe goed ken je jezelf?

En nu? Je vraagt je vast af of jij ook tot die 75% hoort. En áls dat zo is, dan wil je dat pensioengat dichten. Groot gelijk! Jammer genoeg loopt het juist op dit punt vaak vast. Aanpakken maakt plaats voor uitstellen. En daar zijn wij mensen ontzettend goed in. Jij vast ook. Gedragspsychologen hebben daar veel onderzoek naar gedaan. Wil je uitstelgedrag voorkomen? Lees dan verder voor de uitkomsten. Je leert je eigen gedrag beter begrijpen, waardoor je betere keuzes maakt.

Over de toekomst nadenken vinden wij mensen namelijk erg eng. We associëren ‘ouderen’ eerder met ziekte, armoede en de dood. Niet met vrije tijd, golfen en reizen. Vrij pessimistisch vooruitzicht dus. Daarnaast toont neurologisch onderzoek aan dat ons brein geen onderscheid maakt tussen sparen voor later ‘voor mijzelf’ of ‘voor een volstrekte vreemde’. We kunnen ons niet of nauwelijks inleven in onze ‘bejaarde zelf’.

 

Wat ook meespeelt is delay discounting. Dit betekent dat als iemand kan kiezen tussen ‘vandaag  100 euro’ of ‘volgend jaar 200 euro’, dan kiest diegene voor ‘vandaag 100 euro’. In ons hoofd neemt de waarde van iets in de toekomst af. Daardoor zijn we ook niet graag bezig met ‘later’. We zien simpelweg de waarde er niet van.

 

Verder zegt hoogleraar Psychologie Victor Lamme dat onzekerheid over pensioen ook bijdraagt aan uitstelgedrag. Ook al verdiep je je niet in je pensioen, je weet dat er ‘gedoe’ over is. „Die onzekerheid creëert angst”, zegt Lamme. „Dat is een heel basale emotie. En als daar geen simpele oplossing voor is, denk je: wegwezen. Niet meer aan denken.”

 

Krijg inzicht
Het is duidelijk; verdiepen in je pensioen is niet leuk en vaak ingewikkeld. Daar hebben we psychologische verklaringen niet eens voor nodig. Zoals we al eerder beschreven, vind je op internet veel lijsten met mogelijke oorzaken van een pensioengat. Maar, als je je daarin herkent, dan wil dat niet direct zeggen dat je daadwerkelijk een tekort hebt. Daar komen uiteraard veel meer factoren bij kijken. Daarnaast is een ‘comfortabel pensioen’ erg persoonlijk. Dat ervaart iedereen anders. Juist daarom heb je iemand nodig die zich in jouw situatie verdiept. Daar help ik uiteraard graag bij. Inzicht geeft financiële rust en dat creëert emotionele rust.

 

Wil je inzicht krijgen in je pensioen? Neem dan contact met mij op via 0412 851700

 

 

Regels kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 aangepast

Regels kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 aangepast

Vanaf 2019 staat er het een en ander te veranderen omtrent kleine pensioenen. Heb jij – bijvoorbeeld in je twintiger jaren – meerdere banen gehad in een korte tijd? Dan is de kans groot dat jij bij deze werkgevers al een (heel) klein pensioen hebt opgebouwd. Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk dat dit hele pensioen vervalt of, wanneer je van baan wisselt, automatisch doorgezet wordt naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Wat betekent dit voor jou?

>> Check op Mijn Pensioenoverzicht of jij een (heel) klein pensioen hebt opgebouwd

Heb jij een klein pensioen opgebouwd van maximaal €474,11 bruto per jaar en wissel je van baan? Dan mag jouw pensioenuitvoerder ervoor kiezen jouw pensioen af te kopen. Dit betekent dat jij eenmalig een bedrag ontvangt. Vervolgens bepaal je zelf of je dit geld wel of niet opzij zet voor later. Vanaf 1 januari 2019 komt daar echter verandering in. Vanaf dan kunnen pensioenuitvoerders er namelijk ook voor kiezen mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dit betekent dat jouw opgebouwde pensioen meeverhuisd naar je nieuwe pensioenuitvoerder bij je nieuwe baan. De pensioenuitvoerder hoeft hier overigens niet aan mee te doen, hij mag er ook voor kiezen het kleine pensioen te laten staan en uit te keren als jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt.

Hele kleine pensioenen vervallen

Voor hele kleine pensioenen van minder dan €2,- bruto per jaar geldt dat deze vanaf 1 januari 2019 automatisch vervallen. Omdat de administratiekosten van deze kleine pensioenen relatief hoog zijn, hoeven pensioenuitvoerders jou dit bedrag vanaf volgend jaar niet meer uit te betalen of samen te voegen met je huidige pensioenpot. Wil jij dit kleine pensioen behouden? Op Mijn Pensioenoverzicht kun je zien bij wie jij een heel klein pensioen hebt opgebouwd. Neem voor 1 januari 2019 contact op met de pensioenuitvoerder en vraag naar de mogelijkheden, zoals uitbetaling op je bankrekening of overdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Je huidige pensioenuitvoerder kan je hier meer over vertellen.

Afkopen of niet, wat is verstandig?

Heb jij nog een heel klein pensioen van maximaal €2,- bruto per jaar staan bij een pensioenuitvoerder? Dan kun je dit bedrag met een simpel telefoontje naar je pensioenuitvoerder uit laten betalen of over laten zetten naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Let wel op: het gaat om brutobedragen. Netto is het dus een kleiner bedrag. Bel je niet, dan vervalt het bedrag. Voor hogere pensioenen (tot €474,11 bruto per jaar) is het vaak in je eigen voordeel om dit bedrag over te zetten naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Het pensioengeld blijft dan immers echt pensioengeld. Daardoor bouw je meer pensioen op voor je oude dag.

Heb jij vragen over jouw pensioen? Of wil je weten wat voor jou het beste is? Je bent van harte welkom.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd: dit zijn de gevolgen

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgebouwd. De maximale aftrek van 37% zou zo in 2042 bereikt moeten zijn. Maar op Prinsjesdag werd bekend dat deze afbouw nu een stuk versneld wordt. Al in 2023 moet nu het percentage van 37% bereikt zijn. Als huiseigenaar krijg je vanaf 2019 dus minder terug van de Belastingdienst dan je had verwacht. Gelukkig wordt dit deels gecompenseerd, omdat ook het eigenwoningforfait wordt verlaagd. Moeilijke termen allemaal! Daarom is het de hoogste tijd om uit te leggen wat dit nu voor jouw portemonnee betekent.

Eigenwoningforfait verlaagd

Het eigenwoningforfait is een soort belasting op je eigen huis. Omdat je een huis bezit, heb je hier volgens de Belastingdienst voordeel van. Het eigenwoningforfait is in 2018 0,7% van je WOZ waarde. In de praktijk merk je er niet zoveel van dat je dit betaald, want het wordt verrekend met de hypotheekrenteaftrek:

Hypotheekrenteaftrek – eigenwoningforfait = bedrag dat je kunt aftrekken van je inkomsten

Het eigenwoningforfait daalt de komende jaren tot 0,45%. Je gaat dus steeds minder belasting betalen voor je huis. Tenminste, zolang de WOZ-waarde van je huis niet stijgt.

Hypotheekrenteaftrek verder verlaagd voor hogere inkomens

Verdien jij of je partner meer dan € 68.500,-? Dan merk je in 2019 de snellere beperking van de hypotheekrenteaftrek al in je portemonnee. In plaats van 49,5% kun je dan nog maar 49% van de hypotheekrente aftrekken. Ligt jouw inkomen lager dan € 68.500,-? Dan merkje hier nog niet zoveel van.

Voorbeeld

Het inkomen van Mark is hoger dan € 68.500,-. Hij heeft een hypotheek en WOZ-waarde van € 500.000,-. Wat is dan zijn hypotheekrenteaftrek de komende jaren? Dat hangt af van het rentetarief van zijn hypotheek:

 • Is zijn rente 3%? Dan krijgt hij over vijf jaar ongeveer € 620,- minder terug dan in 2018.
 • Is zijn rente 4%? Dan krijgt hij over vijf jaar ongeveer € 1.250,- minder terug dan in 2018.
Hypotheekrente bij WOZ en hypotheek van € 500.000 Terug te ontvangen in
2018 2019 2020 2021 2022 2023
3% € 5.887 € 6.150 € 5.850 € 5.925 € 5.250 € 4.961
4% € 9.600 € 9.825 € 9.300 € 9.150 € 8.250 € 7.740

Deze gegevens zijn een indicatie. In jouw persoonlijke situatie kan het anders zijn.

Kijk vooruit

Het is verstandig om te bekijken of je ook de komende jaren je maandlasten nog goed kunt blijven betalen. Denk hierbij ook aan de risico’s die je loopt. Stel dat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Je inkomen gaat in deze situaties vaak omlaag, waardoor de impact nog groter kan zijn. Het kan ook zijn dat de gevolgen meevallen, omdat je dan misschien een lager belastingtarief gaat betalen.

Oversluiten kan verstandig zijn

De rente is nu erg laag. Wanneer jouw hypotheek al even loopt, is het misschien voordelig om de hypotheek over te sluiten. Je maandlasten gaan de komende jaren immers steeds omhoog. Hierdoor kun je de kosten, zoals de boeterente, misschien eerder terugverdienen.

De boeterente en andere kosten van het oversluiten zijn eenmalig aftrekbaar. Hierbij gelden dezelfde percentages en dus ook de verlaging de komende jaren. Je krijgt dus nu meer kosten terug, dan in 2023.

Je hypotheek oversluiten kan dus lagere maandlasten opleveren. Maar het kan ook kan het zorgen voor langere zekerheid van het betaalbaar houden van je hypotheek.

Wil je meer weten, je bent van harte welkom, de koffie (of thee) staat klaar.

“Aflossingsblij” een beetje nuance graag

Aflossingsblij, zo heet de campagne die bezitters van een aflossingsvrije hypotheek moet aansporen om af te lossen. Het is duidelijk: de oorlog is verklaard aan de aflossingsvrije hypotheek. Het lijkt mij tijd voor enige nuance.

Met de campagne is op zich niets mis. Het is goed om mensen te wijzen op hun financiële verantwoordelijkheid. Iedereen met een aflosvrije hypotheek moet zich laten adviseren over zijn of haar situatie. In sommige gevallen kan het inderdaad verstandig zijn om significant af te lossen. Natuurlijk, er zijn gevallen waarbij een aflossingsvrije hypotheek een risico vormt. Maar lopen we niet een beetje te hard van stapel? “Risicovolle hypotheek verhuist te vaak mee naar nieuwe woning”, aldus Nu.nl deze week. En zo zaaien we steeds meer paniek.

Je mag het bijna niet meer zeggen, maar aan een aflossingsvrije hypotheek zitten ook voordelen!

Het biedt woningkopers bijvoorbeeld meer ruimte, omdat de maandlasten relatief laag zijn. Het maakt een woning kopen bereikbaar voor meer mensen. En het risico is beperkt. Je mag tegenwoordig maximaal 50 procent van de waarde van woning aflosvrij lenen. Dus al neem je de  aflosvrije hypotheek volledig mee naar een nieuwe woning, het is maximaal de helft van de waarde van die woning.

Daarnaast maakt het aflosvrije deel het voor bijvoorbeeld senioren mogelijk om te verhuizen. Door de nieuwe normen kunnen ze vaak niet naar een goedkoper een/of kleinere woning, de aflosvrije hypotheek zorgt ervoor dat dit nog enigszins bereikbaar is.

De negativiteit die nu wordt gecreëerd rond aflossingsvrij kan leiden tot een paniekreactie bij huizenbezitters. Ze kunnen ondoordacht gaan aflossen, gedreven door het idee dat ze een slechte hypotheek hebben. Een spaartegoed van 2.000 euro, wordt in één keer overgemaakt ter aflossing. Terwijl je dat misschien beter kunt laten staan voor mindere tijden.

Geld dat eenmaal in je huis zit, krijg je er niet meer uit. Als je geen reserves meer hebt, kun je in een situatie komen dat je geen kapotte wasmachine kunt vervangen of de hypotheeklasten uiteindelijk niet meer kunt betalen. Dan heeft het aflossen dus een averechts effect. Daarbij, een aflossing van een paar duizend euro haalt weinig uit voor je maandlasten. Je weet misschien niet eens wat het uiteindelijke effect is, omdat gedurende de looptijd van je hypotheek de rente ook nog kan veranderen.

Kortom, tijd voor nuance. Aan ons de taak om deze aan te brengen.

Laten we alsjeblieft niet meegaan in de paniek. Het is goed om huizenbezitters te informeren, maar van onverantwoord aflossen wordt niemand blij!

Wil je weten wat voor jou het beste is? Je bent van harte welkom.

Met dank aan Ellen Hensbergen (Munt hypotheken)

Is de emmer voor de Bucket List al gevuld?


Heeft u een bucketlist?

Om zoveel mogelijk uit het leven te halen is het plannen van financiële onafhankelijkheid, bijvoorbeeld uw pensioen, van belang. Plannen voor uw pensionering is een andere mind-set dan wachten op uw pensionering.  Onze financiële planning helpt u te begrijpen wat ú belangrijk vindt in het leven en waaróm dat zo is.

Dat brengt ons terug bij de ‘bucket’ (NL: emmer). De bucket staat voor de pot met geld die nodig is om comfortabel te leven. Nu én na uw pensionering. Onze financiële planning start met het bepalen van uw bucket. Een mengelmoes van pensioenpolissen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen en lijfrentes kan het lastig maken een goed beeld te krijgen van uw vermogen. Tijdens ons inventarisatiegesprek, helpen we u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Ons proces helpt om gestructureerd in kaart te brengen wat u verdient, hoe u belegt en, nog belangrijker, wat u nu uitgeeft en wat u in de toekomst wilt besteden.

Denken vanuit de bucket creëert drie scenario’s. Ten eerste kan de bucket leegraken, omdat u niet voldoende gepland heeft voor de toekomst. Vaak denken mensen dat ze minder gaan besteden als ze met pensioen gaan. In werkelijkheid geven ze juist meer uit, omdat men meer tijd heeft om dingen te ondernemen. Het kan zijn dat uw spaargeld weglekt door uitbundige uitgaven. Misschien belegt u in fondsen met te hoge kosten of heeft u polissen die niet rendabel zijn. Als uw emmer te leeg is, dan kunt u uw bucketlist niet afwerken.

Maar wat nu als de bucket overloopt? U zult vast denken dat dit de beste uitkomst is. U heeft efficiënt gespaard en bent bewust bezig geweest met uw pensionering. U heeft meer dan genoeg voor de jaren die voor u liggen. U voelt zich gerustgesteld door deze situatie. Tegen welke kosten heeft u dit echter gedaan? Een overlopende emmer betekent dat u geld hebt vastgehouden, terwijl het uw leven rijker had kunnen maken. De fiscus is tevreden met de erfbelasting bij overlijden, terwijl u het vermogen had kunnen gebruiken om kansen te creëren en uw ambities na te jagen.

Het laatste scenario is het beste voor u; u heeft precies genoeg geld in uw emmer. Deze loopt niet over en raakt ook zeker niet leeg. De emmer is precies zo gevuld dat u de vrijheid heeft om te genieten van het leven vóór uw pensioen, maar ook van de tijd die daarna komt.

Het is mijn rol u te helpen uw emmer precies te vullen. En liever niet op de manier zoals het in de Netflix serie “La Casa de Papel” gebeurd.

Met name het onderdeel ‘lifestyle’ is belangrijk. Voor ons is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, maar het moet zorgen dat u de vrijheid krijgt om nú te leven.

Als u hulp wilt bij de voorbereiding op uw pensioen of met elk ander aspect van uw financiële lifestyle planning, bel ons dan op 0412 45 17 800of e-mail ons op info@confiante.nl (a.k.a. Confiante de Papel 😉)

Zo time je succesvol op de beurs!

Timen: Het op de juiste momenten in- en uitstappen op de beurs met als doel een optimaal rendement te behalen.

Elke belegger weet dat het cruciaal is om op het juiste moment in te stappen. Als de beurs zich op een dieptepunt bevindt, moet je aankopen. Nadat je een mooie rit naar boven hebt gemaakt, stap je op het hoogste punt uit. Dit is de manier om rendement te maken. Veel investeerders doen dit verkeerd.

Hieronder zie je een grafiek (credits: RTL-Z) waarin het verschil tussen goed en slecht timen staat. Doe je het goed, dan heb je 157 x zoveel rendement dan wanneer je het verkeerd doet. Dat is een enorm gat en daarom leg ik hieronder uit hoe je goed leert timen.

Bron: RTL Z

Om goed te kunnen timen, moet je weten wat de beurskoers op korte termijn gaat doen en weten of de huidige stand in lange termijn perspectief hoog of laag is. Het is dus van het grootste belang om te bepalen hoe de beurs ervoor staat. Doorloop de volgende stappen om ook succesvol te leren timen.

 1. Maak ruimte in je agenda op maandagochtend 08:30. Dit is 30 minuten voordat de AEX van start gaat;
 2. Trek je zelf terug in een rustige ruimte waar je niet gestoord wordt;
 3. Pak je glazen bol (te koop op Bol.com;);
 4. Optioneel: Poets de glazen bol met een schone doek;
 5. Kijk in de glazen bol om te zien wat de beurs gaat doen.

Een goede glazen bol moet helder zijn en de toekomst kunnen tonen. Als de glazen bol niet werkt;

 • Poets deze op;
 • Draai hem om;
 • Klaag de maker van de glazen bol aan;
 • Vraag een consultant je te helpen bij het        
     aanzetten van de glazen bol;
 • Koop een nieuwe met meer functies.

Dus…
Je hebt als slimme lezer natuurlijk direct door dat het onzin is wat hierboven staat. Het aantal mensen dat probeert te timen is echter gigantisch groot.

Als het mogelijk zou zijn om te timen, dan zouden crises niet plaatsvinden en zou iedereen makkelijk rijk worden. De realiteit is anders en toch mooi. Kijk nog eens naar de grafiek van RTL-Z. Daarin staat ook dat een belegger die in 1984 begon een rendement heeft van 569% (en dit is nog zonder dividend!). Je hebt dan al die jaren niets gedaan en je geld het werk laten doen. Een goed rendement is het gevolg. Een bijkomend voordeel is je gemoedstoestand. Het doorlopend volgen van de beurs levert namelijk onrust op. Veel mensen zijn erg betrokken bij hun vermogen en merken het aan hun humeur als het goed of slecht gaat met de beleggingen.

Het nadeel van timen is dat je vaak geconfronteerd wordt met dalingen. Voorzien is dus niet mogelijk, want wie voorzag de Brexit, de verkiezing van Trump, het ECB beleid etc? Dit soort gebeurtenissen zorgt voor fluctuaties op de beurs. In het plaatje hieronder (bron: NNEK Vermogensbeheer) wordt dat duidelijk. 

Bron: NNEK Vermogensbeheer


In het plaatje zie je rendementen van wereldwijde aandelen vanaf 1981. De groene staafjes zijn de jaarrendementen. Je ziet dat 27 van 36 jaar positief zijn. De rode balletjes zijn dalingen in het jaar. Het valt op dat elk jaar een grote daling kent, want er is altijd wel een aanslag, verkiezing of iets dergelijks. Geen probleem als je niets doet, want vaak eindig je met een goed jaarrendement. Timen betekent echter dat je moet handelen op die momenten. Wat moet je dan doen? Kopen, verkopen of niets doen. Wat het ook is, het kost je tijd, energie en een hoop onrust.

Conclusie
Timen kan niet, omdat niemand weet wat gaat gebeuren. Beleggen werkt wel als je de tijd hebt en koersschommelingen aan kunt. Het makkelijkste om dat te bereiken? Maak een plan en heb een doel. Het belangrijkste? Kijk niet te vaak en laat iemand met minder emotionele betrokkenheid bij jouw vermogen je helpen bij beslissingen.